...

Ze zijn voor hun observationele, retrospectieve studie uitgegaan van de klinische gegevens van alle patiënten bij wie tussen januari 2008 en december 2018 een diagnose van hiv-infectie werd gesteld in de kliniek voor infectieziekten in Perugia. 101 (19,7%) van de 551 patiënten bij wie in die periode een diagnose van hiv-infectie was gesteld, waren 50 jaar of ouder. Een interessante observatie van onze Italiaanse collegae is verder dat het percentage 50-plussers bij wie een diagnose van hiv-infectie werd gesteld, de laatste jaren sterk is gestegen: tot 34,5% in 2018. De vorsers hebben heel wat klinische en demografische gegevens over die patiënten verzameld. We onthouden vooral:De studie leert dat niet zelden een diagnose van hiv-infectie op hogere leeftijd wordt gesteld, maar ook dat de incidentie ervan aan het stijgen is. Dat is toe te schrijven aan een slechte perceptie van het risico op besmetting via seksuele weg bij oudere patiënten. Het is precies alsof ze denken dat ze door hun leeftijd immuun zijn geworden voor het hiv. Op het ogenblik dat een diagnose van hiv-infectie wordt gesteld, blijken ze vaak ook nog een andere seksueel overdraagbare aandoening te hebben.De studie leert verder nog dat die patiënten moeilijk te behandelen zijn. Vaak is de infectie al vrij gevorderd op het ogenblik dat de diagnose wordt gesteld, wat inhoudt dat het immuunsysteem trager zal herstellen, en bovendien betreft het fragielere patiënten met veel comorbiditeit die veel geneesmiddelen moeten innemen. Dat alles maakt dat de behandeling bijzonder complex zal zijn, dat er een groot risico bestaat op medicamenteuze interacties en dat de kosten voor de behandeling hoog zullen oplopen. Volgens de vorsers is het belangrijk eraan te herinneren dat er geen leeftijdsgrenzen zijn voor opsporing van een hiv-infectie. Als een patiënt een of meer risicofactoren voor hiv-infectie vertoont, is een test noodzakelijk en zelfs levensreddend, ongeacht de leeftijd van de patiënt.Ref.: Belfiori B. et al. PE29/17, EACS 2019 congres, Basel.