...

De belangrijkste bevinding van de studie is evenwel dat het risico meer dan tweemaal hoger was bij jonge patiënten, patiënten jonger dan 40 jaar. Het is dus belangrijk de richtlijnen te herzien en voorrang te geven aan het opsporen van hart- en vaataandoeningen en risicofactoren bij hiv-geïnfecteerde patiënten jonger dan 40 jaar.Een update van onze kennis van de link tussen hiv en cardiovasculair risicoDe meeste studies die het cardiovasculaire risico bij hiv-geïnfecteerde patiënten hebben geëvalueerd, zijn gemiddeld tien jaar geleden uitgevoerd. In het licht van de evolutie van de antiretrovirale behandeling staat tien jaar echter gelijk met eeuwen. M.a.w. die studies zijn achterhaald. Bovendien zijn ze uitgevoerd bij een te klein aantal patiënten en zijn ze niet representatief voor de totale populatie van hiv-geïnfecteerde patiënten. Bovendien hebben die studies hiv-geïnfecteerde patiënten niet vergeleken met een controlegroep van seronegatieve mensen. Om al die redenen hebben dr. Tiffany Gooden et coll. een retrospectief cohortonderzoek uitgevoerd voor een actuele raming van het met een hiv-infectie samenhangende cardiovasculaire risico. Ze zijn daarvoor uitgegaan van de gegevensbank van de THIN-cohorte (The Health Improvement Network) van patiënten in meer dan 800 huisartsenpraktijken, die zeer representatief is voor de Engelse bevolking. Ze hebben de hiv-geïnfecteerde patiënten van 18 jaar en ouder (9.233 in het totaal) in een 1-4-verhouding vergeleken met een controlegroep van seronegatieve mensen (in het totaal 35.721). De twee groepen waren vergelijkbaar qua leeftijd (gemiddeld 41 jaar), percentage vrouwen (35%), BMI (25% overgewicht en 15% zwaarlijvig), rookgedrag (25% actieve rokers en 50% niet-rokers) en comorbiditeit. Hoger risico voor de leeftijd van 40 jaarHet risico op hart- en vaataandoeningen (CVA, ischemisch lijden, infarct, hartfalen, perifeer arterieel lijden) was 50% hoger bij de hiv-geïnfecteerde patiënten dan in de seronegatieve algemene bevolking. Bij de hiv-geïnfecteerde patiënten jonger dan 40 jaar was het cardiovasculaire risico 2x hoger dan in de seronegatieve bevolking en was de totale sterfte 6x hoger. Die patiënten vertoonden ook vaker meerdere cardiovasculaire risicofactoren.Bij analyse van het risico per aandoening in de totale populatie (ongeacht de leeftijd) correleerde een hiv-infectie met een hoger risico op CVA (+ 49%), ischemische ziektes (+ 59%) en myocardinfarct (+ 39%).Ook hoog risico bij vrouwenHet risico op myocardinfarct was 2,67-maal hoger bij hiv-geïnfecteerde vrouwen dan bij seronegatieve vrouwen en het risico op ischemisch lijden was 2,34-maal hoger.Het risico op CVA en ischemische ziektes was respectievelijk 55% en 47% hoger bij hiv-geïnfecteerde vrouwen dan bij seronegatieve mannen.De richtlijnen herzienGezien die geüpdatete gegevens zouden de richtlijnen dringend moeten worden herzien. De screening op hart- en vaataandoeningen en de aanpak van cardiovasculaire risicofactoren zouden niet mogen worden beperkt tot 40-plussers, maar zouden moeten worden uitgebreid naar patiënten jonger dan 40 jaar en naar vrouwen, twee categorieën van patiënten die een zware tol betalen aan hart- en vaataandoeningen. Ref.: Gooden T. et al. OAA0103, IAS 2021.