...

In meerdere gerandomiseerde klinische studies uitgevoerd in zwart-Afrika en cohortonderzoeken uitgevoerd in Noord-Amerika en Europa werd een gewichtstoename vastgesteld na het starten van een antiretrovirale behandeling, vooral bij zwarte vrouwen en patiënten die werden behandeld met een combinatie van dolutegravir én TAF.De mogelijke gevolgen van die gewichtstoename zijn nog niet duidelijk. Om daar meer over te leren, hebben twee aparte groepen het effect geëvalueerd van een gewichtstoename tijdens een antiretrovirale behandeling op het risico op cardiovasculaire accidenten en type 2-diabetes. De eerste groep is uitgegaan van de gegevens van de ADVANCE-studie (1) en de tweede van het cohortonderzoek D:A:D (2).Geen van beide groepen heeft een significante stijging van het risico op hart- en vaataandoeningen vastgesteld. Het risico op type 2-diabetes blijkt echter wel te stijgen als het gewicht stijgt. In de ADVANCE-studie (1) steeg het risico op type 2-diabetes van 0,30% naar 0,70% bij behandeling met efavirenz, TDF en emtricitabine en van 0,40% naar 0,50% bij behandeling met dolutegravir, TDF en emtricitabine. In de D:A:D-cohorte (2) steeg het risico op type 2-diabetes gestaag: stijging van het risico met factor 1,5-2 ongeacht het begingewicht als de BMI steeg met minstens 2 kg/m², in vergelijking met de patiënten bij wie het gewicht stabiel was gebleven. Dus een interessant nieuw stuk in een dossier, dat zeker nog niet kan worden afgesloten.Ref.: 1) Hill A. et al. Abstract 81, CROI 2020.2) Petoumenos K. et al. Abstract 83, CROI 2020.