...

Als er één topic is dat op elke groot wetenschappelijk congres over hiv aan bod komt, is het wel de gewichtstoename tijdens de behandeling en de mogelijke metabole gevolgen ervan. De gegevens zijn echter vaak nogal tegenstrijdig. Met echter twee constanten: de gewichtstoename bij behandeling met integraseremmers zowel bij patiënten die nog geen behandeling hebben gekregen, als bij patiënten die al een behandeling hebben gekregen, en de rol van TAF, zoals is aangetoond in de ADVANCE-studie. De vorsers van de Franse DAT'AIDS-cohorte hebben dat laatste punt uitgevlooid en het gewicht geëvalueerd bij overschakeling van TDF op TAF evenals de factoren die samenhangen met die gewichtstoename.Ze hebben hun studie uitgevoerd bij 1.184 volwassen hiv-geïnfecteerde patiënten die virologisch onder controle waren (viruslast < 200 kopieën/ml) en die waren overgeschakeld van de combinatie TDF/FTC/RPV naar TAF/FTC/RPV (n = 587) of van de combinatie TDF/FTC/EVG/c naar TAF/FTC/EVG/c (n = 597). De belangrijkste kenmerken van die patiënten waren: 73% mannen, 65,7% geboren in Frankijk en 20,5% in Afrika bezuiden van de Sahara, gemiddelde leeftijd 48,6 jaar, gemiddelde duur van de hiv-infectie 12,7 maanden, gemiddeld aantal CD4-cellen 291/mm³ en 48% MSM. De gemiddelde duur van behandeling met TDF en TAF was respectievelijk 34,5 en 13,6 maanden. Na overschakeling op TAF was het gewicht na correctie voor meerdere variabelen significant gestegen met ongeveer 1,28 kg. De gewichtstoename na overschakeling op TAF vertoonde een positieve correlatie met overgewicht op het ogenblik van overschakeling en een negatieve correlatie met een lang bestaande hiv-infectie.De studie leert ook bij welke patiënten het gewicht dreigt te stijgen bij overschakeling van TDF naar TAF. Dat zijn vooral blanke mannen en vrouwen en vrouwen van Afrikaanse origine (maar niet bij mannen van Afrikaanse origine).De studie bevestigt dat het gewicht bij patiënten die overschakelen van TDF op TAF matig zal stijgen, en leert welke patiënten van dichtbij moeten worden gevolgd bij zo'n overschakeling.Ref.: Hocqueloux L. et al. Abstract PEB121, IAS 2021