...

Voor deze prospectieve longitudinale studie zijn de vorsers uitgegaan van de gegevens van de hiv-geïnfecteerde patiënten van de Italiaanse GEPPO-cohorte. Bij inclusie in de cohorte hadden de patiënten nog nooit een behandeling met een integraseremmer gekregen. Ze werden dan in twee behandelingsgroepen ingedeeld: verder een combinatie van antiretrovirale middelen zonder integraseremmer ofwel overschakeling op een behandeling met dolutegravir zonder andere verandering van de backbone.In het totaal ging het om 568 patiënten (83,1% mannen, gemiddelde leeftijd 69,5 jaar). 75% kreeg geen integraseremmer en 25% werd overgeschakeld op een antiretrovirale behandeling met dolutegravir . Na een mediane follow-up van 2,5 jaar werd geen statistisch significant verschil in verandering van het lichaamsgewicht gemeten tussen de twee behandelingsgroepen. Een ander eindpunt was een stijging van het lichaamsgewicht met 5% of meer sinds inclusie in de studie. Er werd evenmin een significant verschil in dat eindpunt vastgesteld tussen de patiënten die werden behandeld met dolutegravir, en de patiënten die geen integraseremmer kregen (ongeacht of ze een twee- dan wel een drievoudige combinatietherapie kregen en ongeacht of ze TDF dan wel TAF kregen).Conclusie, in die studie werd geen significante gewichtstoename waargenomen bij overschakeling van patiënten van 65 jaar of ouder op dolutegravir. Idem bij vergelijking van een drievoudige combinatietherapie en een tweevoudige combinatietherapie en ongeacht of de patiënten al dan niet werden behandeld met TAF.Ref.: Guaraldi G. et al. AIDS 2021;35 (6):939-945.