De auteurs zijn voor hun beschrijvende, retrospectieve, multicentrische studie uitgegaan van de gegevens van drie hiv-referentiecentra in de streek van Parijs, twee in Parijs en één in Melun, een voorstad van Parijs. De studie is uitgevoerd bij 5.236 personen met hiv van 18 jaar of ouder, die een antiretrovirale behandeling kregen sinds minstens zes maanden en die tijdens het jaar 2021 minstens één voorschrift voor antiretrovirale middelen (enkel drievoudige combinatietherapie) hadden gekregen.

Eerste vaststelling, slechts 30% van de voorschriften die aan die patiënten waren overhandigd, waren voorschriften voor generische antiretrovirale middelen en vooral dan de combinatie emtricitabine/TDF, die op zichzelf goed was voor 82,3% van de voorschriften voor generische geneesmiddelen.

De vorsers hebben ook geprobeerd te achterhalen welke factoren het voorschrijven van generische geneesmiddelen beïnvloeden. Generische geneesmiddelen werden vaker voorgeschreven aan vrouwen, patiënten jonger dan 50 jaar en patiënten bij wie recentelijk (< drie jaar) een diagnose van hiv-infectie was gesteld. De artsen die het vaakst generische geneesmiddelen voorschreven, waren mannen ouder dan 55 jaar en artsen die al een lange carrière achter de rug hadden.

Ref.: Leroy P. et al. Poster P213, HIV Glasgow 2022.

De auteurs zijn voor hun beschrijvende, retrospectieve, multicentrische studie uitgegaan van de gegevens van drie hiv-referentiecentra in de streek van Parijs, twee in Parijs en één in Melun, een voorstad van Parijs. De studie is uitgevoerd bij 5.236 personen met hiv van 18 jaar of ouder, die een antiretrovirale behandeling kregen sinds minstens zes maanden en die tijdens het jaar 2021 minstens één voorschrift voor antiretrovirale middelen (enkel drievoudige combinatietherapie) hadden gekregen.Eerste vaststelling, slechts 30% van de voorschriften die aan die patiënten waren overhandigd, waren voorschriften voor generische antiretrovirale middelen en vooral dan de combinatie emtricitabine/TDF, die op zichzelf goed was voor 82,3% van de voorschriften voor generische geneesmiddelen.De vorsers hebben ook geprobeerd te achterhalen welke factoren het voorschrijven van generische geneesmiddelen beïnvloeden. Generische geneesmiddelen werden vaker voorgeschreven aan vrouwen, patiënten jonger dan 50 jaar en patiënten bij wie recentelijk (< drie jaar) een diagnose van hiv-infectie was gesteld. De artsen die het vaakst generische geneesmiddelen voorschreven, waren mannen ouder dan 55 jaar en artsen die al een lange carrière achter de rug hadden.Ref.: Leroy P. et al. Poster P213, HIV Glasgow 2022.