...

In hun studie hebben de vorsers de volgende definitie van virologische mislukking gehandhaafd: een virologische mislukking werd gedefinieerd als het uitblijven van een respons bij twee opeenvolgende metingen van de virale belasting; d.w.z. virale belasting > 200 kopieën/ml na 24 weken of daling van de virale belasting met 1 log na 12 weken tenzij de virale belasting < 200 kopieën/ml was. Ook een virale rebound, zijnde een stijging van de virale belasting tot meer dan 200 kopieën/ml nadat eerder een virale belasting van minder dan 200 kopieën/ml was gemeten, werd beschouwd als een virologische mislukking.Na een follow-up van 96 weken werd een bewezen virologische mislukking waargenomen bij elf patiënten van de 2DR-groep en bij zeven patiënten van de groep die een klassieke drievoudige combinatietherapie kreeg. Bij analyse van die patiënten hebben de auteurs het volgende vastgesteld:De vorsers van de nieuwe studie concluderen dan ook dat het aantal virologische mislukkingen zeer laag was en vergelijkbaar in de twee studiegroepen ongeacht de virale belasting en het aantal CD4-cellen bij inclusie in de studie. In bijna de helft van de gevallen werd een verband waargenomen tussen de virologische mislukking en een slechte therapietrouw. Die focus op de virologische mislukkingen leert andermaal dat de nieuwe tweevoudige combinatietherapieën (2DR) op basis van dolutegravir en 3TC zeer effectief zijn en blijven.Ref.: Underwood M. et al. Poster 483, CROI 2020.