...

Eerst even ter herinnering, de studies GEMINI 1&2 zijn tweelingstudies die werden uitgevoerd bij in het totaal 1.433 patiënten, overwegend mannen (85%) van gemiddeld 32 jaar die nog geen antiretrovirale behandeling hadden gekregen. 20% vertoonde bij inclusie een viruslast hoger dan 100.000 kopieën/ml en 8% had minder dan 200 CD4-cellen/mm³. De patiënten werden in twee even grote groepen ingedeeld. Een groep kreeg een eerstelijnstherapie met dolutegravir en lamivudine en de andere een klassieke drievoudige combinatietherapie met dolutegravir + TDF/FTC.De belangrijkste gegevens na drie jaar follow-up (144 weken) bevestigen klinisch het nut van een tweevoudige combinatietherapie als eerstelijnstherapie op lange termijn.Afspraak dus voor de volgende follow-upgegevens op het volgende grote congres over hiv. De langetermijngegevens bevestigen het nut van een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en lamivudine als eerstelijnstherapie behalve bij patiënten die voor de start van de behandeling < 200 CD4-cellen/mm³ hebben.Ref.: Cahn P. et al. Abstract P018, HIV-Glasgow 2020.