...

ViruslastNa een follow-up van 144 weken was het percentage patiënten met een onmeetbaar lage viruslast bij analyse volgens het principe van intentie tot behandelen vergelijkbaar: 63% in de 'dolutegravir - 3TC'-groep en 65% in de groep die een drievoudige combinatietherapie met dolutegravir en TDF/FTC kreeg. Eenzelfde vaststelling in de subgroep: 77% met de tweevoudige combinatietherapie en 78% met de drievoudige combinatietherapie.BlipsOok het aantal patiënten bij wie tijdens de follow-up van 144 weken minstens één blip werd vastgesteld, was vergelijkbaar in de twee groepen. De frequentie van blips in de 'dolutegravir + TDF/FTC'-groep vanaf dag 1 met een viruslast lager dan 50 kopieën/ml tot week 144 was echter hoger bij de patiënten bij wie de viruslast bij het starten van de behandeling hoger was dan 100.000 kopieën/ml en die 200 CD4-cellen/ml of minder hadden.Ref.: Underwood M. et al. Abstract PEB163, IAS 2021.