...

Blijkbaar had 80% nog nooit of maar vaag horen spreken van het concept U = U (undetectable = untransmissible) en meer dan een derde van de respondenten vroeg zich af of ze zelf geen risico lopen bij het verzorgen van hiv-geïnfecteerde patiënten. Enig sprankeltje hoop, de overgrote meerderheid zou graag informatie en een aanvullende opleiding krijgen over hiv. De enquête bestond uit een reeks van tien vragen en werd uitgevoerd bij het personeel van de chirurgische diensten, de intensivecareafdelingen en de diensten interne geneeskunde van de verschillende ziekenhuizen van de Barts Health NHS Trust in Londen gedurende drie dagen na elkaar in januari 2020.De vragen gingen over de mogelijke risico's bij behandeling van hiv-geïnfecteerde patiënten, hun houding ten aanzien van die patiënten (vertrouwen, vrees, angst enz.) en hun kennis over overdracht van het virus, PrEP en PPE en het concept U=U.In het totaal werden 411 vragenlijsten ingevuld door verpleegkundigen (57%), nursing (19%), artsen (12%), ziekenhuisapothekers, assistenten en stagiairs in opleiding en andere werknemers.Ongeveer een derde was jonger van 30 jaar, een derde was 30 tot 40 jaar en de rest was ouder dan 40 jaar. 91% was heteroseksueel.De resultaten zijn wat men zou hebben verwacht twintig of dertig jaar geleden, maar toch niet meer vandaag. We weten nu enorm veel over het hiv, we hebben heel veel ervaring met hiv-infectie, we weten hoe een hiv-infectie kan worden voorkomen en dankzij doeltreffende geneesmiddelen is een hiv-infectie niet meer de dodelijke ziekte die ze vroeger was, maar is ze een chronische ziekte geworden. Enkele gegevens die tot nadenken stemmen en een mooie illustratie zijn van het spreekwoord: "Het is vaak de schoenmaker die de slechtste schoenen draagt":Het enige goede nieuws was dat 82% van de respondenten graag informatie en aanvullende opleiding zouden krijgen over hiv en de behandeling ervan.Ref.: Shongwe M. et al. BHIVA 2020, Oral Abstract 06, 22-24/11/2020, virtueel congres.