...

Een analyse van de samengevoegde gegevens van de studies SALSA en TANGO leert dat een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en lamivudine virologisch zeer effectief is en goed wordt verdragen bij 50-plussers bij wie het virus goed onderdrukt is met een drievoudige combinatietherapie en die dan overschakelen op die tweevoudige combinatietherapie, hoewel ze vaak meerdere geneesmiddelen innemen en meer comorbiditeit vertonen.Hiv: het landschap wordt zilvergrijzerHiv-geïnfecteerde patiënten van 50 jaar of ouder zijn lange tijd als een nichegroep beschouwd en zijn dan ook weinig vertegenwoordigd in klinische studies. Die 'overlevers' vormen nu echter de snelst groeiende groep van hiv-geïnfecteerde patiënten. In dat veranderende landschap is het voor de arts belangrijk zijn therapeutisch beleid aan te passen, ermee rekening houdend dat oudere mensen vaak meerdere geneesmiddelen moeten innemen en vaak meerdere comorbiditeiten vertonen. Zou een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en lamivudine, een lichtere en eenvoudigere behandeling dan de klassieke drievoudige combinatietherapieën, voor hen een oplossing zijn? Ja, maar op voorwaarde dat het virus onderdrukt blijft en de behandeling goed wordt verdragen.SALSA en TANGO: analyse samengevoegde gegevens volgens leeftijdSALSA en TANGO zijn twee fase III-studies, die zijn uitgevoerd bij patiënten met een onmeetbaar lage viruslast tijdens een drievoudige combinatietherapie en die hebben aangetoond dat het virus sterk en even goed onderdrukt bleef bij overschakeling van een klassieke drievoudige combinatietherapie op een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en lamivudine, dat de behandeling goed werd verdragen en dat er geen nieuwe resistentie is opgetreden. Die resultaten betreffen de algemene populatie van die twee studies, maar is dat ook zo bij patiënten van 50 jaar of ouder? Om die zeer actuele vraag te beantwoorden, heeft dr. Sharon Walmsley (Toronto, Canada) een analyse gepresenteerd van de samengevoegde gegevens van de studies SALSA en TANGO over de virologische werkzaamheid en de veiligheid volgens de leeftijd (minder dan 50 jaar of 50 jaar en ouder).DTG/3TC: een hoge virologische werkzaamheid op elke leeftijd 29% van de 1.234 patiënten in die studies was 50 jaar of ouder en 3% was zelfs ouder dan 65 jaar. Bij inclusie namen de 50-plussers vaak meerdere geneesmiddelen in (gemiddeld twee geneesmiddelen versus één) en vertoonden ze meer comorbiditeit. Voorts waren er geen grote verschillen tussen de patiënten jonger dan 50 jaar en de patiënten van 50 jaar en ouder. Het percentage patiënten met een viruslast van 50 kopieën/ml of meer in de DTG-3TC-groep versus voortzetting van de klassieke drievoudige combinatietherapie was vergelijkbaar zowel bij de patiënten ouder dan 50 jaar (0,6% vs. 1,6%) als bij de 50-plussers (0,2% vs. 0,5%).Het percentage patiënten waarbij de viruslast onmeetbaar laag is gebleven, was zeer hoog en hetzelfde, ongeacht de leeftijd of de behandeling.Bij geen enkele patiënt van de DTG-3TC-groep is een virologische mislukking vastgesteld. Bij de patiënten jonger dan 50 jaar die een drievoudige combinatietherapie kregen, is een geval van virologische mislukking vastgesteld. Er is geen enkel geval van resistentie waargenomen.Bij behandeling met DTG/3TC steeg het aantal CD4-cellen in beide leeftijdsgroepen.Het percentage bijwerkingen, bijwerkingen waarvoor de behandeling werd stopgezet, en ernstige bijwerkingen in de DTG-3TC-groep was vergelijkbaar in de twee leeftijdsgroepen.DTG/3TC: stevige optie als men 50-plussers wil overschakelen op een tweevoudige combinatietherapieTot besluit, bij de patiënten van 50 jaar of ouder bleef het virus onderdrukt bij overschakeling op een tweevoudige combinatietherapie met DTG/3TC hoewel die patiënten vaker meerdere geneesmiddelen innamen en meer comorbiditeit vertoonden. Dat bewijst de hoge werkzaamheid, de hoge barrière tegen resistentie en het goede veiligheidsprofiel van een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en lamivudine.Ref.: Dalmsley S. et al. Abstract PESUB21, IAS 2022, Montreal