...

Groei- en differentiatiefactor 15 (GDF15) speelt mee bij het herstel van de weefsels (o.a. het myocard), de regeling van het metabolisme en de eetlustcontrole. De plasmaconcentratie van GDF15 zou een van de beste markers van veroudering zijn en is verhoogd bij hart- en vaataandoeningen, kanker en covid-19. Vorsers van de McGill University hebben het plasma en cellen in het perifere bloed onderzocht van 55 hiv-geïnfecteerde patiënten die een antiretrovirale behandeling kregen, en 50 niet-geïnfecteerde controlepersonen van eenzelfde leeftijd om de invloed van die marker op de veroudering, het risico op niet aan aids gerelateerde comorbiditeit en de grootte van de hiv-reservoirs te evalueren bij hiv-geïnfecteerde patiënten die dankzij de behandeling al lang (sinds gemiddeld 14,5 jaar) een onmeetbaar lage viruslast vertoonden.De plasmaconcentratie van GDF15 was significant hoger bij de hiv-geïnfecteerde patiënten dan in de controlegroep (882 pg/ml vs. 443 pg/ml, p < 0,0001), ongeacht de aard van de antiretrovirale behandeling. De vorsers hebben een correlatie vastgesteld tussen de GDF15-spiegel en de concentratie van suPAR, een marker van het risico op niet aan aids gerelateerde comorbiditeit.Die twee resultaten wijzen dus op een snellere of sterkere veroudering bij behandelde hiv-geïnfecteerde patiënten.Nog een andere interessante ontdekking is dat de stijging van de GDF15-spiegel niet correleerde met chronische ontsteking. Dat wijst op een andere weg, bijvoorbeeld een metabole weg, die zou kunnen worden aangepakt om de veroudering en het optreden van comorbiditeit bij die patiënten tegen te gaan.Ook is er een directe correlatie vastgesteld tussen de grootte van de hiv-reservoirs en de GDF15-spiegel. Dus een interessant spoor, zeker nu de gezondheidswerkers zich niet meer zozeer zorgen maken over evolutie naar aids, maar wel over de sterfte en de comorbiditeit, die op vroegere leeftijd optreden bij hiv-geïnfecteerde patiënten.Ref.: Isnard S. et al. Mondelinge mededeling CO18.3, AFRAVIH 2022, Marseille