...

De FLAIR-studie is een non-inferioriteitsstudie die werd uitgevoerd bij 566 hiv-geïnfecteerde patiënten die nog geen antiretrovirale behandeling hadden gekregen. Tijdens een inductiefase kregen alle patiënten een klassieke orale drievoudige combinatietherapie gedurende 20 weken. Na 16 weken werden de patiënten in twee even grote groepen ingedeeld. Eén groep zette de klassieke orale drievoudige combinatietherapie voort en de andere groep kreeg een eerste injectie van cabotegravir en rilpivirine LA en die combinatie werd dan verder maandelijks toegediend gedurende de hele studie. Na die fase startte de eigenlijke studie met een follow-up van 48 weken.De belangrijkste resultaten waren:Een antiretrovirale behandeling starten met maandelijkse injecties van cabotegravir en rilpivirine LA na een inductieperiode met een klassieke drievoudige combinatietherapie blijkt dus virologisch niet minder effectief te zijn dan de behandeling starten met een klassieke orale drievoudige combinatietherapie. Ref.: Orkin Ch. et al. NEJM 2020;382:1124-1135.