...

De CD4-CD8-verhouding weerspiegelt de activiteit van het immuunsysteem. De verhouding is altijd hoger dan 1 bij gezonde mensen, maar daalt sterk bij niet-behandelde hiv-geïnfecteerde patiënten. Een CD4-CD8-verhouding < 1 correleert met een hoger overlijdensrisico bij die patiënten, vooral als de verhouding laag blijft tijdens behandeling. In de dienst virologie van het Imperial College in Londen hebben dr. Francis-Morris en zijn team het effect van het initiële aantal CD8-cellen en de leeftijd waarop de diagnose van hiv-infectie werd gesteld, op de CD4-CD8-verhouding onderzocht na het starten van aan antiretrovirale behandeling. De CD4-CD8-verhouding bleef significant vaker lager dan 1 tijdens behandeling als de diagnose van hiv-infectie op een hogere leeftijd (> 50 jaar) werd gesteld, dan als de diagnose werd gesteld tussen de leeftijd van 18 en 35 jaar. Screening en starten van de behandeling in het stadium van een acute infectie zijn heilzaam voor het immuunsysteem te oordelen naar het feit dat de verhouding dan significant vaker hoger is dan 1. Dat illustreert het belang van opsporing van het hiv en een snel starten van de behandeling in een risicopopulatie van 50 jaar of ouder.Ref.: Francis-Morris A et al. HIV Medicine 2020;21(2):109-118.