...

Die gerandomiseerde, dubbelblinde studie werd uitgevoerd bij 464 hiv-geïnfecteerde patiënten (gemiddelde leeftijd: 56 jaar, 83% mannen, 36% met cardiovasculaire voorgeschiedenis) die werden behandeld met een statine in de maximale getolereerde dosering. Na 24 weken was de LDL significant met 56% gedaald met evolocumab 420 mg per maand in vergelijking met placebo. Een daling van de LDL met minstens 50% werd gemeten bij 72,5% van de patiënten van de evolocumabgroep en bij slechts 0,7% van de patiënten van de placebogroep. Het aantal patiënten waarbij de LDL daalde tot minder dan 70 mg/dl, was 73,3% in de evolocumabgroep en slechts 7,9% in de placebogroep.Evolocumab verlaagde ook de non-HDL-cholesterol en de plasmaconcentratie van Lp(a) en apoB in vergelijking met placebo.Nu moet nog worden nagegaan of die daling van de LDL bij hiv-geïnfecteerde patiënten in de primaire preventie klinisch relevant is. De REPRIEVE-studie zou daar een antwoord op moeten geven. Ref.: Boccara F. et al. J Am Coll Cardiol. Mei 2020, 75 (20) 2570-2584.