...

Naargelang van de pathogenese onderscheiden we twee grote types van myocardinfarct. Type 1 (spontaan infarct) wordt veroorzaakt door een scheur, ulceratie, fissuur, erosie of dissectie van een atheroomplaat, waardoor er zich een trombus vormt in het lumen van een of meer kransslagaders, waardoor de bloedtoevoer naar het myocard stilvalt, of een plaatjesembolie met necrose van hartspiercellen als gevolg. Die patiënten vertonen gewoonlijk coronair lijden.Type 2 (secundair infarct) wordt veroorzaakt door een onevenwichtigheid tussen de zuurstoftoevoer en -vraag. Onvoldoende zuurstoftoevoer leidt tot necrose van het myocard. Er zijn tal van mogelijke oorzaken: sepsis, spasmen, met name na gebruik van cocaïne, anemie, ritmestoornissen, ademhalingsinsufficiëntie, hypotensie, hypertensie, linkerventrikelhypertrofie enz.Een groep Amerikaanse vorsers heeft het type infarct geëvalueerd volgens de leeftijd bij bijna 1.000 hiv-geïnfecteerde patiënten die in zes grote cardiologische centra werden gevolgd en van wie alle informatie beschikbaar was om het type en de oorzaak van het myocardinfarct te achterhalen. De distributie was als volgt: 52% type 1-infarct en 48% type 2-infarct. Eerste vaststelling, bij hiv-geïnfecteerde patiënten jonger dan 40 jaar ging het vaker om een type 2-infarct (in de algemene bevolking stijgt de frequentie van type 2-infarct vanaf de leeftijd van 45-55 jaar). Bij hiv-geïnfecteerde patiënten kan een type 1-infarct op alle leeftijden toeslaan en is dat het frequentste type na de leeftijd van 60 jaar. Ref.: Crane H. et al. Journal of AIDS, Online gepubliceerd voor de papieren versie die in februari 2021 zal verschijnen.