...

De vorsers hebben hun prospectieve, monocentrische cohortonderzoek uitgevoerd bij 46 hiv-patiënten van gemiddeld 48 jaar. 76,1% waren mannen. 50% vertoonde meerdere comorbiditeiten en 13% nam meerdere geneesmiddelen in. De diagnose van hiv-infectie was gemiddeld 10 jaar geleden gesteld en het gemiddelde aantal CD4-cellen was 360/mm³. 39,2% van de patiënten kreeg een antiretrovirale behandeling met TAF/FTC/RPV en 32,6% met DTG/3TC. De beslissing om al dan niet over te schakelen op een injecteerbare antiretrovirale behandeling werd altijd overgelaten aan de patiënt. De vorsers hebben geen verschil in de scores op de verschillende vragenlijsten over de slaap waargenomen na overschakeling op de injecteerbare behandeling. Integendeel, ze hebben een weliswaar niet-significante verbetering van de verschillende parameters van de slaap gemeten. 37% van de patiënten die waren overgeschakeld op injecties, vond dat hun slaapkwaliteit verbeterd was. 63% heeft geen verschil gemerkt. Bij geen enkele patiënt is de slaap verslechterd na verandering van behandeling. Ref: Mazzitelli M. et al. eP.A.036, EASC 2023, Warschau.