...

Van meerdere lichtere antiretrovirale behandelingen (tweevoudige combinatietherapie, monotherapie, sequentiële behandeling vier of vijf dagen op de zeven) is in klinische studies met een strikte follow-up aangetoond dat ze doeltreffend zijn. Maar is dat ook zo in het reële leven? Om die vraag te beantwoorden, heeft de COREVIH (COordination REgionale de la lutte contre le VIH) van het Ile de France Centre (Pitié-Salpêtrière), dat de Parijse arrondissementen 4, 11, 12, 13 en 20 omvat, een observatiestudie op touw gezet bij patiënten die sinds minstens 12 maanden een lichte antiretrovirale behandeling kregen en die minstens één keer op nacontrole waren gekomen.9.381 (98%) van de 9.540 patiënten die werden behandeld met antiretrovirale middelen en in die registers waren opgenomen, kregen een antiretrovirale behandeling sinds meer dan 12 maanden. 8.763 patiënten (93,4%) hadden een onmeetbaar lage viruslast (< 50 kopieën/ml). 77% van de 8.763 patiënten bij wie het virus onder controle was, kreeg een klassieke drievoudige combinatietherapie en 20,4% een lichtere antiretrovirale behandeling (tweevoudige combinatietherapie 72,6%, monotherapie 8,6%, sequentiële behandeling vier of vijf dagen/zeven 18,7%). Die studie uitgevoerd in het reële leven leert dat een lichtere antiretrovirale behandeling virologisch doeltreffend is, de blootstelling aan antiretrovirale middelen vermindert en de kosten van de behandeling verlaagt.Ref.: Valantin M-A et al. Communication Orale CO4.2, AFRAVIH 2022, Marseille.