...

Hiv-experts vragen zich af of integraseremmers al dan niet het cardiovasculaire risico verhogen. Het antwoord op die vraag laat op zich wachten, want een grootschalige evaluatie van de cardiovasculaire effecten van nieuwe geneesmiddelen vergt altijd veel tijd. Integraseremmers verhogen de cholesterolconcentratie minder, maar hiv-patiënten die een integraseremmer innemen, komen na het starten van de behandeling toch gemakkelijker aan dan mensen die andere combinaties van antiretrovirale middelen innemen. En die gewichtstoename zou het risico op hart- en vaataandoeningen kunnen verhogen. De congresgangers volgden dan ook met veel belangstelling de presentatie door dr. Bernard Surial van een studie gebaseerd op de Swiss HIV Cohort. Die studie heeft het cardiovasculaire risico onderzocht bij hiv-patiënten bij wie een antiretrovirale behandeling was gestart met een integraseremmer en die gedurende gemiddeld 5 jaar werden gevolgd.Geen stijging van het CV risico tijdens een follow-up van 5 jaarDe vorsers hebben de incidentie van ernstige cardiovasculaire voorvallen (CVA, infarct of invasieve procedure zoals angioplastiek of plaatsing van een stent) geëvalueerd bij de hiv-patiënten in Zwitserland die een behandeling waren gestart na mei 2008. Tijdens de studieperiode zijn 5.362 patiënten een behandeling gestart, 1.837 met een schema met een integraseremmer en 3.525 een ander soort schema. Sinds 2012 worden integraseremmers aanbevolen als eerstelijnstherapie, en sindsdien is het aantal voorschriften voor integraseremmers beginnen te stijgen. Vanaf 2014 is de eerstelijnstherapie meestal gestart met een integraseremmer. In 2021 is 96% van de patiënten van de Swiss HIV Cohort de behandeling gestart met een integraseremmer. Bij meer dan de helft van de patiënten die zijn gestart met een integraseremmer, was dat dolutegravir (53%). 18% heeft bictegravir gekregen, 16% elvitegravir en 13% raltegravir. 52% van de patiënten die een andere behandeling zijn gestart, heeft een gebooste proteaseremmer gekregen, 43% een NNRTI (non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor) en 5% een ander schema. De gemiddelde leeftijd van de patiënten bij het starten van de behandeling was 39 jaar. Circa 50% rookte, 10% had hypertensie en 1,5% een voorgeschiedenis van hart- en vaataandoening. De spreker heeft heel wat gegevens gepresenteerd. De belangrijkste informatie was dat, zowel na 2 als na 5 jaar follow-up en correctie voor de demografische kenmerken, de hiv-gebonden kenmerken, de cardiovasculaire risicofactoren, de inname van hypolipemiërende geneesmiddelen en de basis-NRTI, er geen statistisch significant verschil in cardiovasculair risico is vastgesteld tussen de patiënten bij wie de antiretrovirale behandeling was gestart met een integraseremmer en de patiënten die met een ander behandelingsschema waren begonnen.Ref.: Surial B. et al. Mondelinge presentatie 149, CROI 2023.