...

De studies GEMINI 1&2 zijn twee identieke non-inferioriteitsstudies uitgevoerd bij in het totaal 1.433 hiv-geïnfecteerde patiënten met een viruslast van 500.000 kopieën/ml of lager, die geen mutatie vertoonden die resistentie opwekt tegen NRTI, NNRTI of proteaseremmers, en die nog geen antiretrovirale behandeling hadden gekregen. De patiënten werden gerandomiseerd naar een eerstelijnstherapie met een tweevoudige combinatietherapie met DTG plus 3TC of een klassieke antiretrovirale behandeling met de drievoudige combinatietherapie DTG + TDF/FTC. Die studies werden uitgevoerd om non-inferioriteit van de tweevoudige combinatietherapie versus de klassieke drievoudige combinatietherapie te toetsen. De non-inferioriteitsmarge werd vastgelegd op 10%.Na 48, 96 en 144 weken follow-up was de tweevoudige combinatietherapie DTG + 3TC niet minder effectief dan de klassieke drievoudige combinatietherapie, ook bij de patiënten met een initiële viruslast hoger dan 100.000 kopieën/ml. Op de CROI van 2021 werd een aanvullende subgroepanalyse gepresenteerd van de effectiviteit van DTG + 3TC naargelang van de initiële demografische kenmerken of ziektekenmerken.Vier bevindingen zijn belangrijk voor de dagelijkse klinische praktijk:Die nieuwe gegevens bevestigen de virologische werkzaamheid in de vooraf gespecificeerde subgroepen en stroken met de bevindingen van een analyse van de samengevoegde gegevens van de studies GEMINI 1&2: de tweevoudige combinatietherapie DTG + 3TC is virologisch effectief en niet minder goed dan een klassieke drievoudige combinatietherapie in termen van het percentage patiënten met een onmeetbaar lage viruslast over een periode van drie jaar, ongeacht de initiële demografische kenmerken en de kenmerken van de hiv-infectie bij het starten van de behandeling.Ref.: Orkin C. et al. Abstract 414, CROI 2021.