...

De WGO raadt sinds kort dolutegravir aan als eerste- en tweedelijnstherapie bij hiv-geïnfecteerde patiënten omdat dolutegravir beter werkt, minder bijwerkingen veroorzaakt en een hoge genetische barrière tegen ontwikkeling van resistentie vertoont.Volgens eerdere wetenschappelijke studies bij hiv-geïnfecteerde patiënten met tuberculose zou er een medicamenteuze interactie kunnen optreden tussen dolutegravir en rifampicine, waardoor de concentratie van dolutegravir zou dalen. Vandaar de ongerustheid dat de antiretrovirale effectiviteit zou kunnen verzwakken en dat het hiv resistent zou kunnen worden als gevolg van de lage concentraties van dolutegravir. De richtlijnen van de WGO raden daarom aan de dosering van dolutegravir bij die patiënten aan te passen: 50 mg tweemaal per dag (in plaats van 50 mg 1x/d). Er is echter weinig klinisch onderzoek verricht om die richtlijnen te ondersteunen. Daarom heeft een groep vorsers uit Botswana een retrospectief cohortonderzoek uitgevoerd om dat uit te pluizen.Uit hun onderzoek blijkt dat een antiretrovirale behandeling op basis van dolutegravir bij hiv-geïnfecteerde patiënten met tuberculose die worden behandeld met rifampicine, effectief en veilig te zijn. Beter nog, bij de patiënten die een behandeling met dolutegravir kregen, was het percentage genezing van de tuberculose iets hoger dan bij de hiv-geïnfecteerde patiënten die een behandeling zonder dolutegravir kregen.In die studie was het percentage genezing van tuberculose ook iets beter bij inname van dolutegravir 1x/d dan bij inname van dolutegravir 2x/d. Dat is belangrijk. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt momenteel immers een tweemaal hogere dosering van dolutegravir aan bij patiënten die tevens rifampicine innemen.Ook wat het effect op de virale belasting betreft, zijn de resultaten geruststellend: het percentage virale suppressie was hoog (hoger dan 92%) met alle antiretrovirale schema's. Het percentage virale suppressie was hoog zowel bij de patiënten die dolutegravir 1x/d kregen, als bij de patiënten die dolutegravir 2x/d kregen.Die resultaten kunnen artsen en de gezondheidsautoriteiten geruststellen wat de veiligheid van een antiretrovirale behandeling op basis van dolutegravir 1x/d betreft, maar gezien de intrinsieke beperkingen van een observationele studie volstaan ze niet om de huidige richtlijnen voor de behandeling van hiv-geïnfecteerde patiënten met tuberculose te wijzigen. Farmacokinetische, farmacodynamische en gecontroleerde klinische studies zijn noodzakelijk om die eerste resultaten te bevestigen.Ref.: Modongo C. et al. Journal of AIDS, 2019; 82: 111-115.