...

Dat gebeurde meer bepaald in de geüpdatete richtlijnen voor behandeling met antiretrovirale middelen van december 2019 van het DHHS (Department of Health and Human Services) de federale overheidsdienst voor volksgezondheid van de USA.Het Amerikaanse DHHS heeft in december 2019 haar richtlijnen voor antiretrovirale behandeling op haar website geüpdatet. Het DHHS beschouwt een 2DR met dolutegravir en lamivudine nu ook als een eerstelijnstherapie voor hiv-geïnfecteerde patiënten op drie uitzonderingen na: patiënten met een virale belasting hoger dan 500.000 kopieën/ml, patiënten die tevens geïnfecteerd zijn met het hepatitis B-virus, en patiënten bij wie een antiretrovirale behandeling moet worden gestart voor de resultaten van de genotypische test van resistentie tegen het reverse transcriptase of de hepatitis B-markers bekend zijn. De richtlijnen onderstrepen dat patiënten bij wie de virale belasting met de huidige behandeling onmeetbaar laag is, bij wie het virus niet resistent blijkt te zijn tegen dolutegravir of lamivudine, de combinatie dolutegravir + lamivudine én die niet geïnfecteerd zijn met het hepatitis B-virus, zouden kunnen overschakelen op dat 2DR. Alle richtlijnen zijn categorie AI-richtlijnen. Ze worden dus als solide (A) beschouwd en zijn gebaseerd op de resultaten van gerandomiseerde, gecontroleerde studies (I).Ref.: https://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/adultandadolescentgl.pdf.