...

Een netwerkmeta-analyse is een vrij recente samenvattende methode om meerdere behandelingen te vergelijken met een standaardbehandeling via combinatie van de directe en indirecte gegevens van meerdere klinische studies.Deze netwerkmeta-analyse heeft dolutegravir/3TC vergeleken met verschillende klassieke drievoudige combinatietherapieën bij meer dan 10.000 patiënten die nog geen behandeling hadden gekregen, in 14 fase III/IV-studies. De resultaten na 48 weken werden in 2019 gepubliceerd in het tijdschrift AIDS. Op het IAS 2020 werd een poster gepresenteerd en besproken met de resultaten na een follow-up van 96 weken. Het primaire eindpunt was virologische suppressie na 96 weken. Wat dat betreft, was dolutegravir/3TC beter dan DRV/r + TDF/FTC en vergelijkbaar met alle andere klassieke drievoudige combinatietherapieën, ook na correctie voor de verschillen in virale belasting en aantal CD4-cellen bij het starten van de behandeling.Een ander belangrijk eindpunt was het herstel van het immuunsysteem. Het aantal CD4-cellen steeg meer met dolutegravir/3TC dan met de volgende drievoudige combinatietherapieën: BIC+TAF/FTC, DRV/r + TDF/FTC, EFV + TDF/FTC en RPV + TDF/FTC.Wat de veiligheid betreft, was het aantal patiënten dat de behandeling heeft stopgezet vergelijkbaar met dolutegravir/3TC en de klassieke drievoudige combinatietherapieën. De incidentie van bijwerkingen bij de patiënten die werden behandeld met dolutegravir-3TC, was significant lager dan met de volgende drievoudige combinatietherapieën: BIC + TAF/FTC, dolutegravir/abacavir/3TC, EFV + TDF/FTC en RAL + TDF/FTC.Tot besluit en uiteraard rekening houdend met de limieten van een netwerkmeta-analyse, mogen we concluderen dat een 2DR bestaande in dolutegravir en 3TC bij patiënten die voor het eerst een antiretrovirale behandeling krijgen, virologisch even effectief en even veilig is als de klassieke drievoudige combinatietherapieën.Ref.: Nickel C. et al. PDB0104, IAS 2020.