...

De Wereldgezondheidsorganisatie wil hepatitis C tegen 2030 uitroeien en raadt de landen aan te streven naar minder dan vijf nieuwe gevallen per 100.000 inwoners en minder dan twee nieuwe gevallen per 100 drugsspuiters. Om na te gaan of vooruitgang is geboekt bij het elimineren van het hepatitis C-virus bij hiv-geïnfecteerde patiënten en om de invloed van direct werkende antivirale middelen op de incidentie van hepatitis C te evalueren, heeft de International Collaboration on Hepatitis C Elimination in HIV Cohorts (InCHEHC) de gegevens doorgenomen van 105.402 personen uit zes cohortonderzoeken uitgevoerd in Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Nederland en Australië. Tussen 2010 en 2019 beantwoordden 45.943 personen aan de criteria voor inclusie in de studie, namelijk een referentietest en een follow-uptest voor detectie van antistoffen tegen het HCV. In die groep hebben 2.051 patiënten hepatitis C opgelopen tijdens de follow-up (72% mannen die seks hadden met mannen, en slechts 0,4% drugsspuiters). Tussen 2010 en 2015 is de incidentie vrij stabiel gebleven, maar tussen 2015 en 2019 is de incidentie met 50% gedaald (van 0,91 per 100 patiëntjaren follow-up naar 0,46 per 100 patiëntjaren). Die sterke daling is ingegaan op het ogenblik dat direct werkende antivirale middelen op grote schaal konden worden voorgeschreven. De incidentie van nieuwe HCV-infecties is overigens sterker gedaald in landen waar de incidentie van hepatitis C bij hiv-geïnfecteerde patiënten hoog is.Ref. : Van Santen D. et al. Abstract 73, CROI 2022.