...

Patiënten bij wie een diagnose van hiv-infectie wordt gestart, worden nu altijd behandeld, ongeacht de virale belasting. De DIAMOND-studie gaat nog een stapje verder en heeft de werkzaamheid onderzocht van een zeer snelle behandeling, d.w.z. binnen 14 dagen na het stellen van de diagnose zonder te wachten op de resultaten van de aanvullende onderzoeken (o.a. gegevens over mogelijke resistentie). De mediane tijd tot het stellen van de diagnose bij de 109 patiënten was 5 dagen (bij 29% werd de behandeling zelfs gestart binnen 48 uur). Alle patiënten werden behandeld met de combinatie darunavir/cobicistat/emtricitabine/TAF in de vorm van één tablet per dag. Na 48 weken nam 90% van de patiënten nog altijd de behandeling in die was voorgeschreven bij inclusie in de studie. Bij een analyse volgens het principe van intentie tot behandelen had 84% van de patiënten een onmeetbaar lage virale belasting (< 50 kopieën/ml); slechts bij 8% van de patiënten was er spraken van een virologische mislukking of bedroeg de virale belasting > 50 kopieën/ml. Bij een per-protocolanalyse vertoonde 96% van de patiënten van wie alle gegevens beschikbaar waren, een onmeetbaar lage virale belasting en had 100% een virale belasting < 200 kopieën/ml. Geen enkele patiënt heeft de behandeling stopgezet wegens onvoldoende werkzaamheid. Nog een laatste belangrijk punt, 97% van de patiënten was zeer tevreden over de behandeling, die zeer snel was gestart. Dat biedt dus uitzicht op een nieuwe, effectieve behandeling.Ref.: Huhn GS et al. American Conference for the treatment of HIV, Miami, 11-13/04/2019