...

Dat rapport analyseert de demografische en klinische kenmerken en de tendens bij Europese vrouwen bij wie pas een hiv-infectie werd gediagnosticeerd. Maar één vaststelling is toch verontrustend: de diagnose van hiv-infectie wordt bij Europese vrouwen vaak laat gesteld. In 2018 werd bij 50.000 vrouwen in Europa een nieuwe diagnose van hiv-infectie gediagnosticeerd.De auteurs hebben de situatie op het oude vasteland geanalyseerd en zijn daarvoor uitgegaan van alle gevallen van hiv-infectie die tussen 2009 en 2018 werden gediagnosticeerd in de 53 landen van de Europese zone van de WGO. In 2018 werden 141.552 nieuwe gevallen van hiv-infectie gediagnosticeerd. In meer dan een derde van de gevallen (35%) ging het om vrouwen. De meeste vrouwen bij wie een hiv-infectie werd gediagnosticeerd, waren 30-49 jaar oud. Hun gemiddelde leeftijd was 37 jaar.In 2018 werden ongeveer 50.000 nieuwe gevallen bij vrouwen gediagnosticeerd, merendeels (86%) in de oostelijke zone van Europa, o.a. Rusland en de landen van Centraal-Azië. 12% van de nieuwe gevallen werd gediagnosticeerd in West-Europa en 2% in Centraal-Europa. Vrouwen werden nagenoeg enkel (92%) via heteroseksuele geslachtsgemeenschap geïnfecteerd. Slechts in 7% van de gevallen was de infectie te wijten aan het spuiten van drugs.Late diagnose bij vrouwen In heel Europa werd de diagnose bij 54% van de vrouwen laat gesteld, op het ogenblik dat het aantal CD4-cellen < 350/ml was. De diagnose werd het laatst gesteld bij de oudste vrouwen. Daarom is het volgens de vorsers belangrijk het screeningaanbod uit te breiden en meer informatie te geven over de seksuele gezondheid in die leeftijdsgroep. En daarom is het ook belangrijk meer gedetailleerde informatie te blijven verzamelen over de sociaal-demografische kenmerken, het gedrag en de partners van vrouwen bij wie een hiv-infectie werd gediagnosticeerd. Zo zouden we kunnen nagaan welke vrouwen het hoogste risico op hiv-infectie lopen en op grond daarvan zouden we het preventieve beleid kunnen aanpassen (bijv. betere opsporing van vrouwen die het meeste baat zouden kunnen vinden bij PrEP).Ref.: Mårdh O et al. Eurosuveillance 24, gratis online geraadpleegd op de website.