...

In 2017 werd het aantal hiv-geïnfecteerde patiënten wereldwijd geraamd op 35 miljoen en werd het aantal HBV-dragers geraamd op 257 miljoen. Er bestaan echter weinig gevalideerde gegevens over HBV-hiv-co-infectie. Vandaar het belang van deze meta-analyse ad hoc, die werd gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Viral Hepatitis.De auteurs hebben in de wetenschappelijke literatuur 475 valabele studies teruggevonden. Daaruit blijkt dat de wereldwijde prevalentie van hiv-HBV-co-infectie bij hiv-geïnfecteerde patiënten gemiddeld 7,6% bedraagt, dus ongeveer 2,7 miljoen patiënten. De meest getroffen streek is zwart-Afrika onder de Sahara: 69% van de gevallen, hetzij 1,9 miljoen patiënten. De prevalentie is het hoogst bij drugsspuiters (12% van de patiënten met een co-infectie). Het risico op hepatitis B is 40% hoger bij hiv-geïnfecteerde patiënten dan in de algemene bevolking.De belangrijkste preventie is vaccinatie van zuigelingen tegen het HBV met toediening van een dosis van het vaccin bij de geboorte. Vaccinatie en andere preventieve maatregelen zijn bijzonder geïndiceerd bij hiv-geïnfecteerde patiënten, vooral groepen die een hoog risico lopen. Dankzij de wereldwijde intensivering van de antiretrovirale behandeling met een schema op basis van tenofovir kunnen beide virussen nu tegelijkertijd worden behandeld. Zwangere vrouwen lopen dan minder risico om het hepatitis B-virus en het hiv over te dragen op hun kind.Ref: Platt L. et al. Journal of Viral Hepatitis 2020;27(3):294-315.