...

Volgens meerdere recente studies reageren hiv-geïnfecteerde patiënten en vooral dan patiënten met minder dan 200 CD4-cellen/mm³ minder goed op het klassieke schema van twee injecties van de bestaande covid-19-vaccins. Daarom raden de Amerikaanse en de Europese gezondheidsautoriteiten aan vrij snel (na gemiddeld 28 dagen) een extra dosis van het covid-19-vaccin toe te dienen aan immunodeficiënte patiënten met inbegrip van hiv-geïnfecteerde patiënten. Die extra dosis heeft tot doel een optimale respons van het immuunsysteem op vaccinatie te bewerkstelligen. Dat is dus niet hetzelfde als de boosterinjectie, die bij immunocompetente mensen wordt toegediend meerdere maanden na een volledig vaccinatieschema teneinde de tanende immuunrespons aan te zwengelen (vandaar trouwens de naam 'booster'). Dr. Jing Sun en medewerkers van de school voor volksgezondheid Johns Hopkins Bloomberg in Baltimore hebben het effect van die derde dosis van het covid-19-vaccin op de incidentie van infectie, de frequentie van ziekenhuisopname en de sterfte geëvalueerd volgens het niveau van immunocompetentie.N3C-cohorteDe vorsers hebben de gegevens geanalyseerd van de 50 centra die deelnemen aan het Amerikaanse cohortonderzoek National COVID Cohorte Collaborative (N3C). 656.390 mensen van die cohorte hadden een volledig vaccinatieschema van twee doses gekregen. Hun gemiddelde leeftijd was 50 jaar en 43% waren mannen, overwegend blanken. 125.409 van die mensen hadden een derde dosis gekregen (gemiddeld 7,4 maanden na het basisschema), van wie 21% immunodeficiënte patiënten (hiv, kanker, auto-immuunziekte, behandeling met immunosuppressiva, transplantatie van een orgaan of stamcellen). Impact derde dosisBij de immunocompetente mensen verlaagde de toediening van een boosterdosis het risico op infectie met 67% na 5 maanden en met 55% na 9 maanden in vergelijking met de mensen die geen derde dosis hadden gekregen. Bij de immunodeficiënte patiënten was het risico op infectie ook lager na een derde dosis van het vaccin, maar het risico daalde toch minder sterk: met 44% na 9 maanden in vergelijking met de immunodeficiënte patiënten die geen derde dosis hadden gekregen. De derde dosis verlaagde de frequentie van ziekenhuisopname wegens een SARS-CoV-2-infectie en de sterfte sterk en even goed bij immunocompetente mensen als bij immunodeficiënte patiënten: daling van het risico met respectievelijk 85% en 80%, ongeacht de timing van de vaccinatie, de geografische streek, de comorbiditeit en de demografische gegevens. De derde dosis verlaagt dus het risico op SARS-CoV-2-infectie bij volledig gevaccineerde mensen, hoewel toch iets minder bij immunodeficiënte patiënten. De derde dosis, en dat is het allerbelangrijkste, blijkt het risico op ziekenhuisopname en overlijden bijzonder goed te verlagen, ongeacht de toestand van het immuunsysteem van de patiënt.Ref.: Sun J. et al. Abstract 48, CROI 2022.