...

Covid-19-vaccin en hiv: de immuunrespons evaluerenDe gezondheidsautoriteiten van veel landen waaronder de Verenigde Staten raden een derde dosis van het covid-19-vaccin aan bij hiv-geïnfecteerde patiënten met een laag aantal CD4+ cellen. Er zijn echter nog niet voldoende stevige gegevens over de immuunrespons op een standaardvaccinatie tegen covid-19 bij hiv-geïnfecteerde patiënten op grond waarvan dergelijke richtlijnen kunnen worden geformuleerd. In de klinische studies met de vaccins van Pfizer en Moderna zijn weinig seropositieve patiënten opgenomen.Canadese vorsers van de Simon Fraser University (British Columbia) onder de leiding van prof. Zabrina Brumme hebben hun studie uitgevoerd bij 100 hiv-geïnfecteerde patiënten, die in drie hiv-centra in Vancouver werden gevolgd, en 152 seronegatieve controlepersonen, overwegend zorgverstrekkers, die hadden deelgenomen aan een andere studie en van wie 97% was gevaccineerd met het vaccin van Pfizer of Moderna. De hiv-geïnfecteerde patiënten waren gemiddeld 54 jaar oud: 88% waren mannen en 69% was blank. Alle patiënten kregen een antiretrovirale behandeling en hadden bij een recente meting een viruslast lager dan 50 kopieën/ml. Het mediane aantal CD4+ cellen was 710 en het laagste aantal 280. 83% van de patiënten had twee doses van het vaccin van Pfizer of Moderna gekregen, 8% had twee doses van het vaccin van Oxford/AZ gekregen en 7% had het vaccin van Oxford/AZ en een mRNA-vaccin van Pfizer of Moderna gekregen. Er werd bloed afgenomen voor vaccinatie, een maand na de eerste dosis en een maand na de tweede dosis.Een derde dosis of geen derde dosis, dat is de vraag.De belangrijkste resultaten waren:Een derde dosis bij welbepaalde patiëntengroepenDe onderzoekers concluderen dat hiv-geïnfecteerde patiënten met een onmeetbaar lage viruslast en een hoog aantal CD4+ cellen meestal geen derde dosis van het vaccin nodig hebben, maar in geval van een hogere leeftijd, chronische comorbiditeit en vaccinatie met twee doses van het Oxford/AZ-vaccin kan eventueel toch een derde dosis worden overwogen.Een laag aantal CD4+ cellen blijkt de immuunrespons niet te belemmeren, maar de auteurs waarschuwen dat maar twee patiënten in de studie minder dan 250 CD4+ cellen/mm³ hadden. Verder onderzoek is dus nodig om de respons op het vaccin te evalueren in die groep. Voor zover nu bekend, zou die groep ook baat kunnen vinden bij een derde dosis.Ref.: Brumme Z. et al. Med RXiv, gepubliceerd op 04/10/2021, vrij toegankelijk op de website