...

Die verwachtingen voor de nabije toekomst zijn gebaseerd op een wiskundig model waarvan de belangrijkste elementen zijn de surveillancegegevens van de CDC (Centers for Disease Control and Prevention) en de incidentie van comorbiditeit waargenomen in de NA-ACCORD-studie (North American AIDS Cohort Collaboration on Research and Design). Die studie verzamelt de gegevens van meer dan 130.000 hiv-geïnfecteerde patiënten. Het model voorspelt dat meer dan 25% van de patiënten die een antiretrovirale behandeling krijgen, tegen 2030 ouder zal zijn dan 65 jaar en 50% ouder dan 50 jaar.Tegen 2030 zal 36% van de patiënten die een antiretrovirale behandeling krijgen, meerdere ziektes vertonen, d.w.z. minstens twee somatische comorbiditeiten naast de hiv-infectie. Bij 70-plussers zou de prevalentie van multipele comorbiditeit tegen 2030 oplopen tot 69%. Het model voorspelt ook een sterke stijging van de prevalentie van angst (van 36% naar 48%), chronische nierinsufficiëntie (van 16% naar 26%), diabetes (van 15% naar 24%) en myocardinfarct (van 3% naar 9%). Bemoedigend is dan weer dat de prevalentie van depressie, dyslipidemie, hypertensie, kanker en terminaal leverlijden slechts licht zou stijgen of zelfs zou dalen.Ref.: Kasaie P. et al. Abstract 102, CROI 2021.