...

COMBINE-2 is een multicentrisch observatieonderzoek, dat de werkzaamheid en de veiligheid van een tweevoudige combinatietherapie op basis van dolutegravir in het reële leven heeft onderzocht. De studie is uitgevoerd in zes Europese landen waaronder België zowel bij patiënten die nog geen behandeling hadden gekregen, als bij patiënten die stabiel waren met de bestaande antiretrovirale behandeling. Op het congres van de IAS zijn de resultaten gepresenteerd die zijn behaald bij de 735 patiënten van de laatste groep na een follow-up van 96 weken. 72,7% was overgeschakeld op dolutegravir + lamivudine en de rest op dolutegravir + rilpivirine.De belangrijkste resultaten:Ref.: Mussini C. et al. E-poster, track B, poster B7, IAS 2023, Brisbane.