...

Mag je een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en lamivudine starten zonder genotypering en is dat wel voorzichtig? Veel artsen die ervan overtuigd zijn dat het belangrijk is de antiretrovirale behandeling te verlichten, stellen zich die vragen als ze niet beschikken over alle vereiste gegevens over eventuele resistentie bij het starten van een antiretrovirale behandeling bij een patiënt die nog geen behandeling kreeg. In die open fase 4-studie zijn 214 patiënten in een 1-1-verhouding gerandomiseerd naar een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en lamivudine (n = 106) of een drievoudige combinatietherapie met dolutegravir/TDF/XTC (lamivudine of emtricitabine) (n = 108). Op d1 werd een genotypering voor opsporing van resistentiemutaties uitgevoerd, maar de resultaten werden pas bekend gemaakt op het einde van de studie, dus na 48 weken.De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 31 jaar. 31% waren vrouwen, 30,8% had een viruslast > 100 000 kopieën/ml en 19,7% van de patiënten had < 200 CD4-cellen/mm³. Tussentijdse resultaten na een follow-up van 24 weken: zelfs zonder kennis van de resultaten van het genotype was het percentage patiënten waarbij de viruslast onmeetbaar laag werd en bleef, vergelijkbaar met de tweevoudige combinatietherapie en de drievoudige combinatietherapie: respectievelijk 94,34% en 95,37%. Ook het aantal patiënten met een viruslast > 50 kopieën/ml was vergelijkbaar: 1 patiënt (0,94%) in de groep die de tweevoudige combinatietherapie kreeg, en 2 patiënten (1,85%) in de groep die de drievoudige combinatietherapie kreeg. Er is slechts één geval van virologische mislukking vastgesteld, meer bepaald bij een patiënt die de drievoudige combinatietherapie kreeg, en het virus is niet resistent geworden tegen de toegediende geneesmiddelen.De D2ARLING-studie is dus geruststellend: een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en lamivudine is doeltreffend bij patiënten die nog geen antiretrovirale behandeling hebben gekregen, ook als geen informatie bekend is over eventuele resistentiemutaties. Nog even geduld oefenen. De volledige en definitieve resultaten zullen worden gepubliceerd na een follow-up van 48 weken. Ref.: Cordova E. et al. Poster exhibition, B7, Track B, IAS 2023, Brisbane.