...

De Deense vorsers hebben 2.467 hiv-geïnfecteerde patiënten met chronische nierinsufficiëntie gevolgd. Het ging overwegend om blanke mannen van gemiddeld 60 jaar. Tijdens een mediane follow-up van 2,7 jaar heeft 24% van de patiënten een ernstig klinisch incident ontwikkeld (overlijden, niet aan aids gerelateerde kanker, hart- en vaataandoening of een aan aids gerelateerde aandoening). De belangrijkste risicofactoren waren roken (6-11% van de ernstige incidenten had kunnen worden voorkomen als de patiënt niet had gerookt) en diabetes (6-12% van de hart- en vaataandoeningen en sterfgevallen had kunnen worden voorkomen als de patiënt niet had gerookt). Een derde van het aantal gevallen van aids en 14% van de sterfte aan aids hadden kunnen worden voorkomen door een betere controle van het virus (onmeetbaar lage virale belasting of minstens 350 CD4-cellen/mm³). Door een betere controle van de serumlipiden had men 10-20% van de hart- en vaataandoeningen en sterfgevallen kunnen voorkomen. Volgens de auteurs illustreert de studie het belang van een regelmatige follow-up en een constante strijd tegen de corrigeerbare risicofactoren, waaronder vooral roken. Belangrijk zijn een betere surveillance, gerichte interventies en preventieve maatregelen als we de gevolgen van chronische nierinsufficiëntie bij hiv-geïnfecteerde patiënten willen tegengaan.Ref.: Rymon L. et al. AIDS 2019, Online gepubliceerd voor de papieren versie.