...

De SHCS is een prospectief cohortonderzoek dat in 2008 werd gestart bij alle mensen die in Zwitserland positief werden getest op hiv. 40% van de ongeveer 20.000 patiënten die worden gevolgd, zijn MSM. Om de zes maanden werd de SHCS-vragenlijst ingevuld door de behandelende arts tijdens een interview met de patiënt. Een aantal vragen ging over het gebruik van drugs: zowel de klassieke drugs cannabis, heroïne en cocaïne als de zogeheten recreatieve drugs die worden gebruikt bij chemseks. De vorsers hebben die specifieke gegevens doorgenomen om een actueel beeld te schetsen van de tendens inzake chemseks.Deze gegevens zijn volgens de auteurs een belangrijk alarmsignaal. Daarom is het essentieel de artsen die zich bezighouden met die patiënten, en de gebruikers van recreatieve drugs in te lichten over de risico's daarvan.Ref.: Hampel. B. et al. HIV Medicine 2020;21(4): 228-239.