...

De vorsers hebben hun gerichte analyses uitgevoerd bij 1.270 patiënten van wie er 665 TAF kregen bij inclusie in de ATLAS-studies en 605 niet. Er werd een interessante daling gemeten van de urinaire eiwit-creatinineverhouding bij de patiënten die waren overgeschakeld van een behandeling op basis van TAF naar een injecteerbare combinatie van cabotegravir en rilpivirine LA. Bij de patiënten die de behandeling met TAF hadden voortgezet daarentegen steeg de urinaire eiwit-creatinineverhouding sterk. De markers van botremodellering daalden sterker bij de patiënten die waren overgeschakeld van een behandeling op basis van TAF naar een injecteerbare combinatie van cabotegravir en rilpivirine LA, dan bij de patiënten die aanvankelijk geen TAF kregen.Ref.: Bernn P. et al. Abstract 541, CROI 2021.