Bij analyse van de samengevoegde gegevens van de studies ATLAS, FLAIR en ATLAS-2M tijdens een follow-up van 48 weken heeft 9% van de patiënten neuropsychiatrische bijwerkingen vertoond, vooral hoofdpijn (3%) en duizeligheid (2%). De meeste neuropsychiatrische bijwerkingen waren licht tot matig ernstig. Er zijn zeer weinig graad 3-bijwerkingen opgetreden (< 1%) en geen enkele ernstigere bijwerking. Minder dan 1% van de patiënten heeft de behandeling stopgezet wegens dergelijke bijwerkingen.

De frequentste neuropsychiatrische bijwerkingen zijn opgetreden in het begin van de behandeling en daarna is de incidentie ervan gedaald. De bijwerkingen verminderden of zijn verdwenen tijdens het verloop van de studie. Al bij al dus een geruststellende conclusie wat die nieuwe, veelbelovende onderhoudstherapie voor hiv-geïnfecteerde patiënten betreft.

Ref.: Elliot E. et al. Poster P168, HIV Glasgow 2022

Bij analyse van de samengevoegde gegevens van de studies ATLAS, FLAIR en ATLAS-2M tijdens een follow-up van 48 weken heeft 9% van de patiënten neuropsychiatrische bijwerkingen vertoond, vooral hoofdpijn (3%) en duizeligheid (2%). De meeste neuropsychiatrische bijwerkingen waren licht tot matig ernstig. Er zijn zeer weinig graad 3-bijwerkingen opgetreden (< 1%) en geen enkele ernstigere bijwerking. Minder dan 1% van de patiënten heeft de behandeling stopgezet wegens dergelijke bijwerkingen. De frequentste neuropsychiatrische bijwerkingen zijn opgetreden in het begin van de behandeling en daarna is de incidentie ervan gedaald. De bijwerkingen verminderden of zijn verdwenen tijdens het verloop van de studie. Al bij al dus een geruststellende conclusie wat die nieuwe, veelbelovende onderhoudstherapie voor hiv-geïnfecteerde patiënten betreft.Ref.: Elliot E. et al. Poster P168, HIV Glasgow 2022