De CARLOS-studie is een multicentrisch niet-interventioneel cohortonderzoek uitgevoerd bij personen met hiv die een klassieke drievoudige combinatietherapie per os kregen en die op eigen initiatief zijn overgeschakeld op injecties van cabotegravir en rilpivirine LA. In Glasgow zijn de gegevens gepresenteerd over 236 patiënten die al vier injecties hadden gekregen.

De meeste patiënten (84,7%) hebben de medicatie eerst per os ingenomen en zijn pas daarna overgeschakeld op injecties. De timing van de injecties werd bijzonder goed gevolgd: 90,7% van de injecties is toegediend binnen het opgelegde venster van zeven dagen. Slechts 2,8% van de injecties is te laat toegediend en 6,5% te vroeg.

Bij 86,5% van de patiënten is de viruslast onmeetbaar laag gebleven. Twee gevallen van bevestigde virologische mislukking werden waargenomen. Zes patiënten hebben de behandeling stopgezet wegens pijn op de prikplaats.

De tevredenheid over de klassieke orale behandeling was bijzonder hoog, maar was nog significant hoger met de injecties.

Ref.: Jonsson-Oldenbuettel et al. Mondelinge presentatie abstract O43, Hiv Glasgow 2022

De CARLOS-studie is een multicentrisch niet-interventioneel cohortonderzoek uitgevoerd bij personen met hiv die een klassieke drievoudige combinatietherapie per os kregen en die op eigen initiatief zijn overgeschakeld op injecties van cabotegravir en rilpivirine LA. In Glasgow zijn de gegevens gepresenteerd over 236 patiënten die al vier injecties hadden gekregen.De meeste patiënten (84,7%) hebben de medicatie eerst per os ingenomen en zijn pas daarna overgeschakeld op injecties. De timing van de injecties werd bijzonder goed gevolgd: 90,7% van de injecties is toegediend binnen het opgelegde venster van zeven dagen. Slechts 2,8% van de injecties is te laat toegediend en 6,5% te vroeg.Bij 86,5% van de patiënten is de viruslast onmeetbaar laag gebleven. Twee gevallen van bevestigde virologische mislukking werden waargenomen. Zes patiënten hebben de behandeling stopgezet wegens pijn op de prikplaats. De tevredenheid over de klassieke orale behandeling was bijzonder hoog, maar was nog significant hoger met de injecties.Ref.: Jonsson-Oldenbuettel et al. Mondelinge presentatie abstract O43, Hiv Glasgow 2022