...

De auteurs hebben die subanalyse kunnen uitvoeren dankzij de vrijwillige deelname van 118 patiënten van de ATLAS-2M-studie, die al injecties in de bil hadden gekregen gedurende minstens drie jaar in het kader van die studie. Tijdens de fase van injectie in de dij is hetzelfde toedieningsschema gebruikt als in het initiële protocol, dus één injectie van CAB/RPV LA per maand of één injectie om de twee maanden. De injecties werden toegediend in een professioneel kader door een ervaren gezondheidswerker, cabotegravir in de linkerdij en rilpivirine in de rechter.Nog een laatste belangrijk punt, de analyse is uitgevoerd over een periode van 16 weken. De 64 patiënten die maandelijkse injecties kregen, hebben 4 injecties in de dij gekregen en de 54 andere patiënten hebben maar 2 gekregen (één om de 2 maanden).De dij, een aanvaardbare prikplaats, maar voor korte tijdNa een follow-up van 16 weken was de farmacokinetiek van cabotegravir en rilpivirine bij toediening in de dij vergelijkbaar met die bij toediening in de bil.De veiligheid en de tolerantie van de injecties van CAB/RPV LA in de dij waren bevredigend. De meeste bijwerkingen waren licht tot matig ernstig. Er is één geval van mogelijk slechte toediening (gedeeltelijke intraveneuze injectie) waargenomen bij een patiënt, die 2 uur na de injectie een zeer hoge concentratie cabotegravir had.Het percentage virologische suppressie is hoog gebleven tijdens de 16 weken follow-up. Er is geen enkel geval van virologische mislukking vastgesteld en geen enkele patiënt heeft een piek van 50 kopieën of meer/ml vertoond. Circa 30% van de proefpersonen heeft verklaard dat ze de voorkeur gaven aan injecties in de dij, omdat die gemakkelijker toegankelijk is.Tot besluit, de injecties kunnen gedurende korte tijd gerust in de dij worden gegeven in geval van intolerantie of vermoeidheid van de patiënt. Verdere klinische studies zijn evenwel wenselijk om het potentieel van toediening van de injecties in de dij van meet af aan en/of continu te evalueren.