...

Voor een volledige vaccinatie tegen het hepatitis A-virus moet je twee doses van een monovalent vaccin of drie doses van een combinatievaccin (tegen het hepatitis A-virus + het hepatitis B-virus) toedienen. Ongeveer 90% van de mensen heeft een beschermende antistoftiter na slechts één injectie van het vaccin. De werkzaamheid van het vaccin tegen het hepatitis A-virus is misschien echter niet zo goed bij hiv-geïnfecteerde patiënten als bij immunocompetente mensen. Dat hebben de CDC ontdekt bij analyse van de gegevens van de patiënten die hepatitis A hebben ontwikkeld tijdens een epidemie in Tennessee in 2018. 11 van de 249 bewezen gevallen van hepatitis A waren hiv-positief. 6 van die 11 patiënten, allemaal mannen, hadden nochtans een volledig of gedeeltelijk vaccinatieschema (monovalent vaccin of gecombineerd met een vaccin tegen het hepatitis B-virus) gekregen voor het uitbreken van de epidemie. De huidige richtlijnen raden geen profylaxe voor hepatitis A na blootstelling aan bij hiv-geïnfecteerde patiënten die al gevaccineerd zijn. Maar gezien deze resultaten zou profylaxe tegen hepatitis A na blootstelling toch nuttig kunnen zijn bij hiv-geïnfecteerde patiënten die een hoog risico lopen op infectie met het hepatitis A-virus, ongeacht de voorgeschiedenis van vaccinatie en de immunologische toestand.Ref.: Brennan J. et al. Mob Mort Wkly Rep (MMWR) 2019, online geraadpleegd op de website van het tijdschrift.