...

In vivo en in vitro is bewezen dat dolutegravir, bictegravir en raltegravir de insulineresistentie kunnen verhogen. Is dat risico even hoog met die drie geneesmiddelen? Om een antwoord te vinden op die vraag, heeft een groep Italiaanse vorsers de gegevens van de SCOLTA-cohorte doorgenomen. Ze hebben 2.272 consecutieve patiënten gerekruteerd bij wie een antiretrovirale behandeling werd gestart met een schema op basis van dolutegravir of bictegravir of die werden overgeschakeld van een bestaande behandeling naar een behandeling op basis van dolutegravir of bictegravir. Ze hebben de glykemie gemeten bij inclusie in de studie (t0) en na 12 maanden (t12). Ze hebben geen verschil in de evolutie van de glykemie tussen t0 en t12 waargenomen, ongeacht of de patiënten werden behandeld met dolutegravir dan wel bictegravir en ongeacht of de patiënten al dan niet al een behandeling kregen. Match nul dus. De vorsers hebben ook geen verschil in optreden van type 2-diabetes vastgesteld tussen dolutegravir en bictegravir. Tot besluit, een behandeling met dolutegravir of bictegravir bij patiënten die nog niet werden behandeld, of patiënten die werden overgeschakeld naar een behandeling op basis van dolutegravir of bictegravir, had geen significant effect op de glykemie. Ref: Squillace N. et al. eP.B2.039, EACS 2023, Warschau.