...

Een gerandomiseerde studie die hoofdzakelijk werd uitgevoerd in Zambia en Malawi, bevestigt dat hiv-geïnfecteerde patiënten die virologisch stabiel zijn en geen complicaties vertonen, minder gemakkelijk zonder medicatie vallen en minder vaak een gebrekkige therapietrouw aan de dag leggen als ze om de zes maanden naar het referentiecentrum gaan, dan als ze om de drie maanden of nog vaker gaan, zoals de plaatselijke richtlijnen aanbevelen. 17,7% van de patiënten is langer dan 60 dagen zonder antiretrovirale behandeling gevallen. In de groep die om de drie maanden naar het referentiecentrum ging, was dat 13,6% en bij de patiënten die twee keer per jaar naar het referentiecentrum gingen, was dat maar 8% (dus nog niet de helft van het cijfer in de totale patiëntenpopulatie). Volgens de vorsers zijn allerhande ongemakken en de kosten van de frequente controleconsultaties de belangrijkste redenen van een slechte therapietrouw en een gebrekkige aanschaf van geneesmiddelen. Met andere woorden, hoe minder de patiënten worden teruggezien, des te beter stellen ze het. Een Afrikaanse vaststelling, die ons eraan herinnert dat het succes van een levenslange antiretrovirale behandeling van veel factoren afhangt en dat een behandeling op maat de beste waarborg is voor een goede therapietrouw, zeker als die behandeling levenslang moet worden ingenomen.Ref.: Hoffman RM et al. Lancet Global Health 9: E628-E638, mei 2021 vrij toegankelijk.