...

Volgens stevige gerandomiseerde studies, die hoofdzakelijk werden uitgevoerd in Afrika, verlaagt besnijdenis van de man het risico op hiv-overdracht van vrouwen op mannen. Zeer waarschijnlijk is dat te verklaren door de hoge dichtheid in het slijmvlies van het preputium van cellen die door het hiv worden aangevallen. Wat minder duidelijk is en vooral minder goed werd onderzocht, is het effect van een besnijdenis op de transmissie van het hiv bij mannen die seks hebben met mannen. Die groep is moeilijk op te sporen en te volgen in landen waar seks tussen mannen gemarginaliseerd en gestigmatiseerd wordt. Maar als een besnijdenis een beschermend effect zou hebben, zou dat een eenvoudige en goedkope manier zijn om het risico op hiv-transmissie te voorkomen.Besnijdenis en hivDe laatste analyse dateert van 2018. Volgens die analyse is de waarschijnlijkheid van hiv-infectie 20% lager bij besneden MSM. Dr. Tanwei Yuan en medewerkers aan de Universiteit Sun Yat-Sen in Canton hebben die analyse overgedaan en hebben daarbij ook rekening gehouden met meerdere studies, die de auteurs van de eerste analyse niet hadden meegeteld. In het totaal hebben ze 62 observationele studies bij MSM gevonden over de incidentie en/of de prevalentie van hiv-infectie en/of soa naargelang de mannen al dan niet besneden waren. Het aantal MSM in die studies bedroeg 40 tot meer dan 25.000. De gemiddelde leeftijd was 18 tot 46 jaar. De prevalentie van besnijdenis lag tussen 4% en 96%. We gaan niet in op de details van deze complexe studie. Volgens een systematische analyse van de gegevens over 105.009 MSM in de 49 studies die het verband tussen een circumcisio en het risico op hiv-transmissie hebben onderzocht, was het risico op hiv-infectie echter 23% lager na een besnijdenis, en dat vooral in landen met een laag of matig inkomen. In landen met een hoog inkomen werd echter geen beschermend effect waargenomen. Waarom dat zo is, weten we niet. Twee mogelijke verklaringen volgens de onderzoekers zijn: de overgrote meerderheid van de MSM is actief en is biseksueel in landen met een laag of matig inkomen.Besnijdenis en soaDe analyse heeft ook het effect van een circumcisio op het risico op overdracht van soa onderzocht. Bij analyse van 27 studies bij in het totaal 61.411 MSM verlaagde een circumcisio het risico op transmissie van soa slechts licht met 9%. Bij verdere analyse van de resultaten beschermde een besnijdenis vooral tegen Herpes simplex-infecties (daling met 17%) en het humane papillomavirus (daling met 29%).Besnijden zonder te stigmatiserenGezien de marginalisering en de stigmatisering die MSM ondergaan in landen met een laag of matig inkomen, pleiten de onderzoekers voor grootschalige campagnes om een besnijdenis te promoten en de persoonlijke hygiëne en de strijd tegen soa te verbeteren. Zo zou je alle mannen kunnen bereiken. Dat biedt MSM de mogelijkheid om een 'beschermende' circumcisio te laten uitvoeren zonder risico op stigmatisering.Ref.: Yuan T. et al. Lancet Global Health, 7: e436-47, 2019.