...

TANDEM: DTG/3TC in de reële wereldRobuuste fase III-studies hebben de virologische werkzaamheid van een tweevoudige combinatietherapie van dolutegravir en lamivudine aangetoond, maar die werkzaamheid was nog niet voldoende bewezen in het reële leven. De TANDEM-studie is een retrospectieve analyse van de gegevens van hiv-geïnfecteerde patiënten die in 24 referentiecentra verspreid over de USA werden gevolgd, om de virologische werkzaamheid van die nieuwe behandeloptie op het terrein te evalueren en om na te gaan waarom DTG/3TC werd voorgeschreven als eerstelijnstherapie bij patiënten die nog geen behandeling hadden gekregen, en waarom patiënten die een onmeetbaar lage viruslast hadden met een drievoudige combinatietherapie, werden overgeschakeld op DTG/3TC.TANDEM: nagenoeg evenveel patiënten die nog geen behandeling hadden gekregen, als patiënten die werden overgeschakeld van een drievoudige combinatietherapieOp het congres van de IAS zijn de resultaten van de TANDEM-studie gepresenteerd over 318 hiv-geïnfecteerde patiënten die een drievoudige combinatietherapie met DTG/3TC kregen (126 die nog geen antiretrovirale behandeling hadden gekregen, en 192 met een onmeetbaar lage viruslast tijdens een klassieke drievoudige combinatietherapie die werden overgeschakeld op een tweevoudige combinatietherapie).De patiënten van de eerste groep waren gemiddeld 37,4 jaar oud. 88,1% was van het mannelijke geslacht en 61,1% blank. Bij 48,4% van de patiënten werd de behandeling gestart in het kader van een 'test and treat'-strategie. De patiënten die al werden behandeld, waren gemiddeld 49,1 jaar oud. 82,3% was van het mannelijke geslacht en 64,6% blank. De patiënten kregen een drievoudige combinatietherapie sinds gemiddeld 10,4 jaar op het ogenblik van de overschakeling; 66,1% had minstens twee verschillende drievoudige combinatietherapieën gekregen.DTG/3TC: vooral de mogelijke bijwerkingen van drievoudige combinatietherapie vermijden De belangrijkste reden om een tweevoudige combinatietherapie te starten was om in de mate van het mogelijke de langetermijntoxiciteit van een klassieke drievoudige combinatietherapie te vermijden. Dat was zo zowel bij de patiënten die nog geen behandeling hadden gekregen (32,5%), als bij de patiënten die al werden behandeld (27,1%). Andere belangrijke redenen waren een vereenvoudiging en rationalisering van de bestaande behandeling (25%) en een gebruiksvriendelijkere behandeling bij de patiënten die nog niet werden behandeld (15,9%). Na een follow-up van meer dan één jaar was de viruslast onmeetbaar laag bij 93,7% van de patiënten die voordien nog geen behandeling hadden gekregen (bij 83,3% van de patiënten is de viruslast onmeetbaar laag gebleven), en bij 95,8% van de patiënten die werden overgeschakeld op een tweevoudige combinatietherapie dolutegravir/lamivudine, is de viruslast onmeetbaar laag gebleven. Slechts één patiënt van de eerste groep en drie van de tweede groep hebben de behandeling met DTG/3TC onderbroken.Tot besluit, de resultaten van de TANDEM-studie liggen in de lijn van die van de fase III-studies: een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en lamivudine is virologisch effectief en wordt goed verdragen in het reële leven, zowel als eerstelijnstherapie als bij patiënten die eerst een drievoudige combinatietherapie hebben gekregen.Ref.: Schneider S. et al. E-poster EPB147, IAS 2022, Montreal