Het nieuwe vaccin, voorlopig eOD-GT8 genoemd, is ontwikkeld door professor William Schief et coll. van het Scripps Research Institute in California in samenwerking met het Fred Hutchinson Cancer Center, het International AIDS Vaccine Initiative, het US Institute of Allergies and Infectious Diseases en een aantal andere onderzoeksinstellingen. Het farmaceutisch bedrijf Moderna zal zorgen voor de volgende stap van de studies. Voor het hiv-vaccin zal immers de mRNA-technologie worden gebruikt die de firma gebruikt voor zijn SARS-CoV-2-vaccin. Het vaccin heeft tot doel immuuncellen (B-lymfocyten) te genereren die geprogrammeerd zijn om bij contact met het hiv grote hoeveelheden van specifieke breed neutraliserende antistoffen (bnAbs), VRC01 genaamd, te produceren en het lichaam te overladen met die antistoffen. Die antistof blokkeert een zeer specifiek stuk van het enveloppe-eiwit van het hiv, het eiwit dat het virus nodig heeft om in CD4-cellen te dringen. Tot nog toe heeft een vaccin nog nooit breed neutraliserende antistoffen opgewekt bij de mens. Die antistoffen worden enkel teruggevonden na een chronische hiv-infectie en dan nog maar bij een minderheid van de patiënten. Er zijn immers maar zeer weinig B-lymfocyten die intrinsiek in staat zijn die zeldzame "sterk gemuteerde" breed neutraliserende antistoffen vanuit niets te fabriceren. Het Scripps-vaccin verbreedt via "targeting van de kiemcellijn" de pool van B-lymfocyten die de nodige genen bevatten om dergelijke antistoffen te vormen.

In de G001-studie, die is gepubliceerd in het tijdschrift Sciences, hebben de vorsers een echte krachttoer verwezenlijkt: ze hebben het immuunsysteem van de ontvangers van het vaccin geremodelleerd. Het eOD-GT8-vaccin is ontworpen om een genetische respons te genereren en niet om echt bNab te gaan produceren. Het bevat immers nog niet alle bestanddelen van het enveloppe-eiwit van het hiv, die over het algemeen de vorming van antilichamen opwekken. In latere studies hopen de vorsers de potentiële capaciteit tot vorming van VRC01-antistoffen te concretiseren door ontwikkeling van vaccins die alsmaar specifieker gericht zijn tegen de onderdelen van het enveloppe-eiwit van het hiv, die de sterkste respons in termen van breed neutraliserende antistoffen opwekken. Van die complexe studie, die heel wat informatie heeft opgeleverd, onthouden we hoofdzakelijk dat toediening van de hoogste van de twee doses van het vaccin aan niet-geïnfecteerde vrijwilligers 550-maal meer cellen heeft gegenereerd die de bnAb VRC01 vormen, dan bij een natuurlijke infectie. Bij de responders is het percentage B-lymfocyten in de lymfeklieren met de genetische mutaties die bNAb kunnen vormen, VRC01-2*02 of VRC01-2*04 genoemd, gestegen tot 6,7% tegen slechts gemiddeld 0,00023 % (dus slechts één cel op de 429 000) bij de niet-gevaccineerde controlepersonen. Die eerste resultaten zijn dus zeer bemoedigend, maar vormen maar een eerste stap. Er is nog een lange weg af te leggen voor er een effectief vaccin zal worden geproduceerd om het hiv-hoofdstuk af te sluiten.

Ref.: Leggat DJ et al. Science, 378(6623), Online gepubliceerd op 02/12/2002

Het nieuwe vaccin, voorlopig eOD-GT8 genoemd, is ontwikkeld door professor William Schief et coll. van het Scripps Research Institute in California in samenwerking met het Fred Hutchinson Cancer Center, het International AIDS Vaccine Initiative, het US Institute of Allergies and Infectious Diseases en een aantal andere onderzoeksinstellingen. Het farmaceutisch bedrijf Moderna zal zorgen voor de volgende stap van de studies. Voor het hiv-vaccin zal immers de mRNA-technologie worden gebruikt die de firma gebruikt voor zijn SARS-CoV-2-vaccin. Het vaccin heeft tot doel immuuncellen (B-lymfocyten) te genereren die geprogrammeerd zijn om bij contact met het hiv grote hoeveelheden van specifieke breed neutraliserende antistoffen (bnAbs), VRC01 genaamd, te produceren en het lichaam te overladen met die antistoffen. Die antistof blokkeert een zeer specifiek stuk van het enveloppe-eiwit van het hiv, het eiwit dat het virus nodig heeft om in CD4-cellen te dringen. Tot nog toe heeft een vaccin nog nooit breed neutraliserende antistoffen opgewekt bij de mens. Die antistoffen worden enkel teruggevonden na een chronische hiv-infectie en dan nog maar bij een minderheid van de patiënten. Er zijn immers maar zeer weinig B-lymfocyten die intrinsiek in staat zijn die zeldzame "sterk gemuteerde" breed neutraliserende antistoffen vanuit niets te fabriceren. Het Scripps-vaccin verbreedt via "targeting van de kiemcellijn" de pool van B-lymfocyten die de nodige genen bevatten om dergelijke antistoffen te vormen. In de G001-studie, die is gepubliceerd in het tijdschrift Sciences, hebben de vorsers een echte krachttoer verwezenlijkt: ze hebben het immuunsysteem van de ontvangers van het vaccin geremodelleerd. Het eOD-GT8-vaccin is ontworpen om een genetische respons te genereren en niet om echt bNab te gaan produceren. Het bevat immers nog niet alle bestanddelen van het enveloppe-eiwit van het hiv, die over het algemeen de vorming van antilichamen opwekken. In latere studies hopen de vorsers de potentiële capaciteit tot vorming van VRC01-antistoffen te concretiseren door ontwikkeling van vaccins die alsmaar specifieker gericht zijn tegen de onderdelen van het enveloppe-eiwit van het hiv, die de sterkste respons in termen van breed neutraliserende antistoffen opwekken. Van die complexe studie, die heel wat informatie heeft opgeleverd, onthouden we hoofdzakelijk dat toediening van de hoogste van de twee doses van het vaccin aan niet-geïnfecteerde vrijwilligers 550-maal meer cellen heeft gegenereerd die de bnAb VRC01 vormen, dan bij een natuurlijke infectie. Bij de responders is het percentage B-lymfocyten in de lymfeklieren met de genetische mutaties die bNAb kunnen vormen, VRC01-2*02 of VRC01-2*04 genoemd, gestegen tot 6,7% tegen slechts gemiddeld 0,00023 % (dus slechts één cel op de 429 000) bij de niet-gevaccineerde controlepersonen. Die eerste resultaten zijn dus zeer bemoedigend, maar vormen maar een eerste stap. Er is nog een lange weg af te leggen voor er een effectief vaccin zal worden geproduceerd om het hiv-hoofdstuk af te sluiten.Ref.: Leggat DJ et al. Science, 378(6623), Online gepubliceerd op 02/12/2002