...

De ATLAS-studie is een gerandomiseerde, open, multicentrische non-inferioriteits-fase 3-studie die werd uitgevoerd bij 616 patiënten die al een klassieke drievoudige combinatietherapie kregen en bij wie de virale belasting sinds minstens zes maanden lager was dan 50 kopieën/ml.De patiënten werden ingedeeld in twee even grote groepen met elk 308 patiënten. Eén groep heeft de klassieke orale behandeling voortgezet en de andere kreeg maandelijkse injecties van cabotegravir en rilpivirine LA.Na 48 weken werden de volgende resultaten gerapporteerd:Tot besluit, na 48 weken bleek een schema van maandelijkse injecties van cabotegravir en rilpivirine LA niet minder goed dan een klassieke orale drievoudige antiretrovirale behandeling bij patiënten die eerder al werden behandeld. Ref.: Swindells M.B. et al. NEJM 2020;382:1112-1123.