...

Vaak worden geneesmiddelen met anticholinerge eigenschappen voorgeschreven bij de behandeling van stemmingsstoornissen, urine-incontinentie en allergie. Acetylcholine blokkeren is echter niet zonder risico en kan tal van bijwerkingen veroorzaken zoals droge mond, urine-incontinentie en cognitieve stoornissen. Langdurige inname van anticholinerge geneesmiddelen door ouderen verergert bovendien leeftijdsgebonden problemen zoals frailty en het risico op vallen. Dr. Jane Doctor et coll. van het Guy's and St Thomas Hospital in Londen hebben de gegevens van de POPPY-cohorte doorgenomen om de invloed van anticholinerge geneesmiddelen op ouder wordende hiv-geïnfecteerde patiënten te evalueren.De studie is uitgevoerd bij 699 hiv-geïnfecteerde patiënten van 50 jaar of ouder in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Van alle geneesmiddelen op de antiretrovirale middelen na werd het anticholinerge potentieel tegen het licht gehouden. Voorts hebben de vorsers informatie verzameld over herhaald vallen en frailty (concept gedefinieerd als aanwezigheid van minstens drie criteria van de gewijzigde 'Fried frailty'-index: onwillekeurige vermagering, uitputting, weinig energieverbruik, zwakke grijpkracht en trage gang). De mediane leeftijd was 57 jaar. 88% waren mannen, 86% was blank en 99% kreeg een antiretrovirale behandeling. Herhaald vallen is gerapporteerd bij 9% van de deelnemers. 21% beantwoordde aan de criteria van frailty. 27% van de deelnemers nam een anticholinerg geneesmiddel in. De frequentie van vallen was hoger bij de hiv-geïnfecteerde patiënten die anticholinerge geneesmiddelen innamen (17% versus 6% bij de patiënten die er geen innamen). Respectievelijk 32% en 17% van de patiënten voldeden aan de criteria van frailty.In hun conclusies raden de vorsers de artsen die zich bezighouden met hiv-geïnfecteerde patiënten en vooral oudere patiënten, aan er rekening mee te houden dat anticholinerge geneesmiddelen het risico op vallen en evolutie naar frailty verhogen, en dergelijke geneesmiddelen enkel voor te schrijven als er geen alternatief is, en dan nog maar voor een korte tijd.Ref.: Doctor J. et al. Abstract 35, CROI 2022.