...

De ASTRA-studie (Antiretroviral Sexual Transmission Risk and Attitudes) heeft bij 3.258 hiv-geïnfecteerde patiënten de invloed van alcohol, tabak en drugs (recreatieve of inspuitbare) op drie parameters onderzocht: de therapietrouw, de virale suppressie en het risico op virale rebound.69% van de patiënten waren mannen die seks hadden met mannen, 11,4% waren heteroseksuele mannen en 19,6% vrouwen. Bij 17,6% van de patiënten bedroeg de score op de CAGE (een vragenlijst met vier items, die de alcoholafhankelijkheid evalueert) twee of hoger, wat dus wees op een sterke alcoholverslaving. 10,1% dronk meer dan 20 eenheden alcohol per week, 31,5% rookte, 38,1% gebruikte recreatieve drugs en 2,3% inspuitbare drugs. De prevalentie van die verslavingen was altijd hoger bij mannen dan bij vrouwen.Invloed op de therapietrouwBij de 2.459 hiv-geïnfecteerde patiënten die sinds meer dan zes maanden werden behandeld met antiretrovirale middelen, correleerden een CAGE-score van 2 of hoger, het drinken van meer dan 20 eenheden alcohol per week, actief roken en het gebruik van recreatieve of inspuitbare drugs met een slechte therapietrouw. Invloed op de viruslastNa correctie voor demografische en sociaaleconomische factoren was het risico op onvoldoende suppressie van het virus 52% hoger in geval van alcoholverslaving, 58% hoger bij rokers en meer dan tweemaal hoger bij de patiënten die drugs inspoten.Invloed op het risico op virale reboundBij de follow-up van een subgroep van 592 patiënten die bij inclusie in de studie een onmeetbaar lage viruslast hadden, correleerden alcoholverslaving, consumptie van minstens drie recreatieve drugs en het gebruik van injecteerbare drugs met een hoger risico op virale rebound.Conclusie Die gegevens pleiten voor opsporing en behandeling van verslaving en overmatig gebruik van alcohol, tabak en drugs (recreatieve of injecteerbare) om de therapietrouw te verbeteren, het virus beter te onderdrukken en een rebound te vermijden. Het is ook belangrijk dat de artsen rekening houden met het feit dat die verslavingen negatieve invloed hebben op de virologische resultaten.Ref.: Jones T. et al. HIV Medicine 2022;23(3):209-226.