...

Sinds de vorige update van de resultaten van de Tsempo-studie, die werd gepresenteerd op het congres van de IAS van 2019, werden 39.200 bevallingen geregistreerd, wat het totale aantal wereldwijd op ongeveer 159.000 brengt. Bij 28 van die 39.200 baby's werden stoornissen van de sluiting van de neurale buis gediagnosticeerd, onder wie twee kinderen van wie de moeder bij de bevruchting al werd behandeld met dolutegravir, en één kind van wie de moeder een behandeling met dolutegravir was gestart tijdens de zwangerschap. Volgens die nieuwe gegevens is de prevalentie van afwijkingen van de neurale buis bij behandeling met dolutegravir bij de bevruchting dus gedaald van 0,3% (IAS 2019) tot 0,19% (7 op de 3.591 bevallingen). In alle andere groepen is de prevalentie van stoornissen van de neurale buis constant gebleven:Het verschil in prevalentie van afwijkingen van de neurale buis tussen de vrouwen die bij de bevruchting werden behandeld met dolutegravir, en alle andere behandelingsgroepen, is ook gedaald (van 0,20% naar 0,09%). Volgens dr. Zash betekent dat 1 extra geval van afwijkingen van de neurale buis per 1.000 kinderen geboren uit moeders die dolutegravir innamen bij de bevruchting.Het wordt dus stilaan tijd dat we onze angst voor optreden van stoornissen van de neurale buis bij kinderen van moeders die werden behandeld met dolutegravir, gaan opbergen. De beschikbare gegevens zijn immers zeer geruststellend en bovendien biedt dolutegravir enorme virologische voordelen voor moeder en kind.Ref.: Zash R. et al. abstract OAXLB0102, IAS 2020.