...

Test and treat en 90-99-90: impact op de hiv-epidemieIn 2014 heeft UNAIDS het programma van 90-90-90-doelstellingen gelanceerd, die zouden moeten worden bereikt tegen 2020 teneinde de transmissie van het virus en de sterfte aan een hiv-infectie drastisch te verlagen.De eerste doelstelling betreft de screening: het doel was 90% van de hiv-geïnfecteerde patiënten te screenen op hiv. De tweede doelstelling betreft de behandeling: het doel was 90% van de patiënten bij wie een hiv-infectie werd gediagnosticeerd te behandelen met antiretrovirale middelen. De derde doelstelling betreft de virale suppressie: het doel was een onmeetbaar lage virale belasting te bereiken bij 90% van de behandelde patiënten. In 2016 werden die doelstellingen nog strenger gemaakt: 95-95-95 teneinde aids uit te roeien tegen 2030. In 2013 heeft Frankrijk als een van de eerste landen de 'test and treat'-strategie overgenomen, d.w.z. een antiretrovirale behandeling starten zonder rekening te houden met het aantal CD4-cellen. Dr. Adrien Le Guillou (CHU van Reims) en zijn collega's hebben de weerslag geëvalueerd van die wijziging van het therapeutische beleid en van het realiseren van de tweede en de derde doelstelling van het 90-90-90-programma op de epidemiologie in Frankrijk (nieuwe hiv-infecties, primo-infecties en recente infecties). Om de geschiedenis van hiv-infectie tussen 2007 en 2017 te schetsen, hebben de vorsers de gegevens doorgenomen die tijdens die tien jaar werden verzameld door de 23 centra die hebben deelgenomen aan het Dat'AIDS-cohortonderzoek en die bijna 62.000 hiv-geïnfecteerde patiënten hebben behandeld, ongeveer de helft van het aantal hiv-geïnfecteerde patiënten in Frankrijk.Die tien jaar hebben alles veranderdFrankrijk, dat een pioniersrol heeft gespeeld in het onderzoek naar het hiv, trekt ook het voortouw in de strijd tegen de epidemie van de eeuw, zoals blijkt uit de cijfers van die studie.Volgens de vorsers hebben het verwezenlijken van de doelstellingen inzake behandeling en virale suppressie van het 90-90-90-programma en de 'test and treat'-strategie geleid tot een sterke en gestage daling van het aantal primo-infecties en recente hiv-infecties in Frankrijk.De groep wil nu de impact van PrEP bij de preventie van virale transmissie en het effect van de nieuwe 95-95-95-strategie van UNAIDS evalueren.Ref.: Le Guillou A. et al. Clin Infect Dis, online op de website van het tijdschrift geraadpleegd.