De REPRIEVE-studie is de allereerste, grootschalige klinische studie, die een strategie van primaire cardiovasculaire preventie heeft onderzocht bij hiv-geïnfecteerde patiënten. De studie is voortijdig stopgezet nadat was vastgesteld dat pitavastatine, een statine, het risico op hart- en vaataandoeningen bij hiv-geïnfecteerde patiënten verlaagde.

Een Poolse studie bevestigt dat een herstel van het immuunsysteem, ongeacht hoelang men daarvoor nodig heeft, sterk correleert met de overleving van hiv-geïnfecteerde patiënten die een doeltreffende antiretrovirale behandeling volgen.

Op de CROI is een zeer ernstige klinische studie gepresenteerd die heeft onderzocht of de injecties van CAB/RPV LA ook in de dij kunnen worden gegeven bij patiënten die de klassieke injecties in de bil moe zijn of die injecties niet verdragen of bij wie injecties in de bil gecontra-indiceerd zijn, bijv. wegens een bilimplantaat.

Tegelijk met de presentatie van de gegevens na 1 jaar follow-up van de SOLAR-studie is een gerichte analyse van de gegevens die tijdens de studie zijn verzameld, gepubliceerd in de vorm van een elektronische abstract. Die analyse betreft de evolutie van het gewicht en de metabole parameters van de patiënten.

Prof. Susan Buchbinder (directrice hiv-onderzoek, ministerie voor Volksgezondheid, San Francisco) en prof. Lawrence Corey (HIV Vaccin Trials Network) hebben uitgelegd waarom de MOSAICO-studie, een klinische studie met een hiv-vaccin, voortijdig is stopgezet en hebben ze gesproken over de toekomst van het onderzoek naar een vaccin.

Op de CROI 2023 hebben teams van de Harvard Medical School in Boston een studie over DoxyPEP gepresenteerd. Volgens die studie moet voor de grootste doeltreffendheid bij het voorschrijven van DoxyPEP rekening worden gehouden met een diagnose van seksueel overdraagbare infectie (soi) in plaats van met de groepen patiënten die een hoog risico lopen (mensen die PrEP gebruiken, hiv-patiënten die een antiretrovirale behandeling krijgen).

Op het congres is een nieuwe analyse van de SALSA-studie gepresenteerd in digitale postervorm. Zoals te verwachten was, wordt de lengte van de telomeren vooral bepaald door de leeftijd en het geslacht en heeft overschakeling van een klassieke drievoudige combinatietherapie op een tweevoudige combinatietherapie met DTG/3TC geen extra invloed op de lengte van de telomeren.

Een Franse prospectieve multicentrische studie heeft de prevalentie van en de risicofactoren voor fragiliteit geëvalueerd bij hiv-geïnfecteerde patiënten van 70 jaar of ouder. Een interessante studie gezien de vergrijzing van de hiv-geïnfecteerde patiënten. Tot nog toe was immers enkel de fragiliteit bij patiënten van middelbare leeftijd onderzocht.

In een zeer gedetailleerde studie uitgevoerd in twee grote Poolse ziekenhuizen met een follow-up van 10 jaar correleerde een herstel van het immuunsysteem (te oordelen naar de stijging van het aantal CD4-cellen) met de overleving van mensen met hiv die een doeltreffende antiretrovirale behandeling volgden, ongeacht hoelang het immuunsysteem daarvoor nodig had.

Volgens de resultaten van een monocentrische studie uitgevoerd in California, gepubliceerd in het tijdschrift AIDS, heeft slechts de helft van de hiv-geïnfecteerde patiënten die hadden aangegeven dat ze eventueel zouden willen overschakelen van dagelijkse orale inname van een drievoudige combinatietherapie naar injecties van een langwerkende combinatie van cabotegravir en rilpivirine, uiteindelijk die stap gezet.

Een recente studie uitgaande van de gegevens van de Franse PREVENIR-cohorte bevestigt dat perorale PrEP al bij al veilig is voor de nieren, ook na twee jaar gebruik. PrEP volgens noodzaak zou minder invloed hebben op de nierfunctie dan dagelijkse inname van PrEP, maar het verschil is niet klinisch significant.

Live from

Highlights from the 30th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2023) in Seattle, US

Lees de artikels