In de klinische studies ODYSSEY A&B, waarvan de resultaten werden gepresenteerd op de CROI 2021, was de virologische effectiviteit van een eerstelijnstherapie met dolutegravir bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar en meer dan 14 kg beter dan die van een klassieke behandeling (ODYSSEY A) en was ze niet minder effectief als tweedelijnstherapie (ODYSSEY B).

Begin 2020 werd een enquête uitgevoerd bij het medisch en verzorgend personeel van de ziekenhuizen van de Barts Health NHS Trust (Londen). De resultaten zijn erg verontrustend.

Na een lange follow-up van meer dan tien jaar werd in een Canadees cohortonderzoek vastgesteld dat patiënten met een co-infectie met het hepatitis B-virus (HBV), het hepatitis C-virus (HCV) en/of het hiv een hoger risico op lever-, pancreas- en colorectale kanker lopen. Een regelmatige screening (laboratoriumonderzoeken en medische beeldvorming) van hiv-geïnfecteerde patiënten die tevens een hepatitis B of hepatitis C vertonen, is dus belangrijk.

Een studie uitgevoerd in Washington DC die in het tijdschrift JAMA Dermatology is gepubliceerd, onderstreept het belang van een regelmatige en langdurige follow-up van hiv-geïnfecteerde patiënten met anale wratten, zeker als ze ooit minder dan 200 CD4-cellen/mm³ hebben gehad. In die studie was het risico op aarskanker 13-maal hoger in geval van voorgeschiedenis van anale of genitale wratten.

In een brief gepubliceerd in The Lancet tonen Franse collegae van het CHU van Toulouse zich bijzonder ongerust over de ontdekking bij een 23-jarige patiënt van een hiv-stam die resistent was tegen een groot aantal antiretrovirale middelen en die gemakkelijk kon worden overgedragen.

Volgens nieuwe gegevens van de TANGO-studie blijft de virologische suppressie op lange termijn (96 weken) gehandhaafd na overschakeling van een drievoudige combinatietherapie met TAF op een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en 3TC, ongeacht de aard van de antiretrovirale behandeling, de demografische kenmerken en de kenmerken van de infectie op het ogenblik van overschakeling op de tweevoudige combinatietherapie.

Met een wiskundig model hebben vorsers van de Johns Hopkins University berekend dat het aantal Amerikaanse 65-plussers met een hiv-infectie tegen 2030 sterk zal stijgen en dat die patiënten ook veel comorbiditeit zullen vertonen.

Nieuwe gegevens van de ATLAS-2M-studie bevestigen dat het hiv gedurende twee jaar onderdrukt blijft bij i.m. toediening van cabotegravir en rilpivirine LA om de twee maanden en dat dit schema niet minder goed is dan maandelijkse injecties. Dat biedt uitzicht op een nieuwe, eenvoudigere, discretere en minder belastende antiretrovirale behandeling. Dat zal zeker bevorderlijk zijn voor de therapietrouw.

De EACS, de WGO en de IAS stellen dat PrEP volgens noodzaak een interessant alternatief is voor dagelijkse inname van PrEP. Dat is echter nog niet voldoende onderzocht in het reële leven. De groepen van prof. Jean-Michel Molina hebben op de CROI van 2021 de eerste resultaten gepresenteerd van de ANRS-PREVENIR-studie, die twee jaar geleden in de streek van Parijs is opgestart.

Voor de allereerste keer heeft een goede gerandomiseerde, gecontroleerde klinische studie aangetoond dat een online psychologische interventie van het type mindfulness gevoelens van depressie, angst en eenzaamheid sterk verbetert bij hiv-geïnfecteerde patiënten van 50 jaar of ouder, vooral tijdens de emotionele rollercoaster, die de coronapandemie toch is.

De symptomatische behandeling voor migraine volstaat niet altijd. Als de patient er niet op reageert of in geval van refractaire of speciale vormen van migraine moet het beleid worden herzien.