Knipperlichten bij resistentie tegen antiretrovirale middelen

De Centers for Disease Control (CDC) zijn een belangrijk peilstation voor de gezondheid in de VS en bij uitbreiding voor de hele wereld. Het eerste geval van hiv-infectie werd ontdekt door de CDC. Op de CROI hebben de CDC recente gegevens gepresenteerd, die een beeld schetsen van de huidige evolutie van resistentie tegen antiretrovirale middelen in het land van Uncle Sam.

Hiv, cannabis en bloed-hersenbarrière

Seattle, waar dit jaar de CROI heeft plaatsgevonden, is een echt paradijs voor hasjrokers. De organisatoren van het congres hebben dan ook niet geaarzeld om een aantal studies over de effecten van regelmatige inname van cannabis op verschillende aspecten van een hiv-infectie in te lassen. Eén van de interessantste ging over het effect van cannabis op de permeabiliteit van de bloed-hersenbarrière. Bij hiv-geïnfecteerde patiënten neemt die permeabiliteit immers toe.

FLAIR: injecties van cabotegravir LA + rilpivirine LA bij behandelingsnaïeve patiënten

Nog een tweede studie over injecties van cabotegravir LA + rilpivirine LA. Die combinatie heeft wel de aandacht getrokken op deze CROI. De ATLAS-studie heeft aangetoond dat die injecteerbare tweevoudige combinatietherapie niet minder doeltreffend is dan de klassieke orale drievoudige combinatietherapie als onderhoudstherapie bij patiënten die al een behandeling kregen. De FLAIR-studie toont aan dat de injecteerbare combinatietherapie niet minder doeltreffend is dan de klassieke orale drievoudige combinatietherapie bij patiënten die nog geen behandeling hebben gekregen.

Voorzichtig tijdens het eerste jaar antiretrovirale behandeling

Vanaf wanneer verlaagt een antiretrovirale behandeling het risico op transmissie van het virus? Eigenlijk is er nog geen duidelijk antwoord gegeven op die nochtans cruciale vraag. In Seattle werd een studie gepresenteerd, die de evolutie van de hoeveelheid viraal RNA in de lymfoïde en genitale compartimenten heeft gemeten. Volgens die studie is voorzichtigheid geboden tijdens het eerste jaar van de behandeling. Dus geduld en gebruik toch nog maar even een condoom.

Shigella wordt resistenter

De gezondheidsautoriteiten van het Verenigd Koninkrijk hebben onlangs een waarschuwing de wereld ingestuurd over een Shigella-stam die resistent is tegen de klassieke antibiotica.

PrEP en cocaïne: belang van een goede follow-up

Met PrEP kunnen mensen die een hoog risico op besmetting lopen, een infectie vermijden op voorwaarde dat de preventieve behandeling stipt wordt nageleefd. Een studie uitgevoerd binnen de gaygemeenschap in San Francisco heeft PrEP geëvalueerd bij cocaïneverslaafden, een groep die sterk aangroeit. Volgens recente gegevens zou een kwart van de mannen die seks hebben met mannen, regelmatig cocaïne gebruiken.

Eindelijk Europese studie over antiretrovirale behandeling en zwangerschap

De meeste studies over het effect van starten van een antiretrovirale behandeling tijdens de zwangerschap op het verloop van de zwangerschap en de bevalling werden uitgevoerd in arme landen, hoofdzakelijk Afrikaanse landen. Vandaar het belang van een studie uitgevoerd bij Europese vrouwen die in het tijdschrift AIDS werd gepubliceerd. Bijna de helft van de vrouwen was afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk of Ierland.

TaT: een veelbelovende optie om de reservoirs te ledigen

Onlangs werden de resultaten na een follow-up van acht jaar gepubliceerd van de Italiaanse fase 2-studie ISS T-002. De studie toont aan dat vaccinatie met virologisch actief TaT van vrijwilligers die sinds zes jaar een antiretrovirale behandeling kregen, de immuniteit duurzaam verbetert en de regressie van reservoirs van latent virus versnelt. Een interessante optie om de klassieke antiretrovirale behandelingen te potentiëren.

Nieuwe prioriteiten bij hiv-geïnfecteerde patiënten

Dankzij het succes van effectieve antiretrovirale behandelingen worden hiv-geïnfecteerde patiënten almaar ouder, wat gepaard gaat met een duidelijke stijging van de incidentie van acuut myocardinfarct, niet aan hiv gerelateerde kanker, leverinsufficiëntie en terminaal nierfalen.

Hiv-reservoirs: een nieuw spoor voert naar de macrofagen

Een groep Franse vorsers van het Institut Cochin, een centrum voor biomedisch onderzoek, dat onderzoek verricht naar infecties en met name hiv-infectie, heeft onlangs ontdekt dat macrofagen in het weefsel van de urethra een nieuw type hiv-reservoir zouden kunnen vormen. Een nieuw spoor in de zoektocht naar de heilige graal om het hiv uit te roeien in de hoop hiv-geïnfecteerde patiënten zo definitief te kunnen genezen.

De hulp bij rookstop herzien bij hiv-geïnfecteerde patiënten

Twee Amerikaanse studies hebben aangetoond dat hiv-geïnfecteerde patiënten met een normaal metabolisme nicotine sneller metaboliseren dan rokers zonder hiv-infectie. Als dat wordt bevestigd in grotere studies zullen we hiv-geïnfecteerde patiënten die willen stoppen met roken, veeleer varenicline moeten voorschrijven in plaats van de klassieke nicotinevervangingsmiddelen.

PEP in de dagelijkse praktijk: een Duitse analyse

Een groep specialisten in infectieziekten van het universitaire ziekenhuis van Keulen hebben de tendens van en de motivatie tot voorschrijven van post-expositieprofylaxe (PEP) in de dagelijkse routinepraktijk onderzocht. Bij het voorschrijven van PEP blijkt het emotionele het vaak te halen op de richtlijnen.

Antiretrovirale middelen bij kinderen en hartproblemen

Er is voldoende bekend over het effect van antiretrovirale middelen op de vorm en de werking van het hart van volwassenen, maar niet over het effect ervan bij kinderen. Volgens een recente echocardiografische studie, die in het tijdschrift AIDS werd gepubliceerd, hebben die hartjes het al hard te verduren.

Link tussen opiaten en risico op community-acquired pneumonie bevestigd

Een casus-controleonderzoek, dat online werd gepubliceerd op de website van de JAMA, bevestigt de hypothese dat langdurig gebruik van immunosuppressieve opiaten en opioïde middelen (morfine, fentanyl, codeïne enz.) in hoge dosering het risico op community-acquired pneumonie verhoogt, vooral bij hiv-geïnfecteerde patiënten.

Niet-alcoholische leversteatose bedreigt hiv-geïnfecteerde patiënten

Artsen van het universitaire ziekenhuis van Utrecht hebben een hele rist epidemiologische en klinische gegevens doorgenomen en vestigen de aandacht op een nieuwe bedreiging voor de gezondheid van hiv-geïnfecteerde patiënten: niet-alcoholische leversteatose (vetlever), de frequentste leverziekte, een ziekte die bovendien sluipend evolueert.