90-90-90: hoe doet Griekenland het?

90-90-90: hoe doet Griekenland het?

Waarom halen we hier een studie aan die de resultaten van de 90-90-90-strategie van de VN in Griekenland heeft onderzocht? In ...

2DR's en evidentiegebaseerde geneeskunde

2DR's en evidentiegebaseerde geneeskunde

Klassieke gerandomiseerde klinische studies en klinische studies uitgevoerd in de reële klinische praktijk (real world data) leren ...

Rookstopbehandeling 'op maat'

Rookstopbehandeling 'op maat'

Volgens een nieuwe studie, die werd uitgevoerd door een groep vorsers in Boston en die werd gepubliceerd in The Journal of AIDS, ...

GEMINI-1&2 heet van de naald

GEMINI-1&2 heet van de naald

Elk internationaal congres met hiv-experts is een mooie gelegenheid om de evolutie ...

Als de familie groter wordt

Als de familie groter wordt

Bictegravir, een nieuwkomer in de familie van de integraseremmers, in combinatie met emtricitabine en TAF in één enkele tablet werd onderzocht in een fase III-studie bij patiënten die nog geen antiretrovirale behandeling hadden gekregen. Op het laatste congres in Glasgow werden de resultaten na 96 weken gepresenteerd.

Impact comorbiditeit op aantal bezoeken aan hiv-referentiecentra

Impact comorbiditeit op aantal bezoeken aan hiv-referentiecentra

De levensverwachting van hiv-geïnfecteerde patiënten die gestabiliseerd zijn met een behandeling met antiretrovirale middelen, is sterk verbeterd. Parallel daarmee is ook het aantal consultaties in hiv-referentiecentra voor behandeling van leeftijdsgebonden, niet met het hiv samenhangende comorbiditeit sterk toegenomen. Gezien die evolutie moet de organisatie van die centra dringend worden aangepast.

Impact op botdichtheid twee jaar na overschakeling naar dolutegravir

Impact op botdichtheid twee jaar na overschakeling naar dolutegravir

Meerdere studies hebben aangetoond dat proteaseremmers, tenofovir (TDF, TAF) en raltegravir invloed hebben op de botdichtheid. Er is echter weinig bekend over het effect van dolutegravir en andere integraseremmers. Daarom hebben Italiaanse vorsers de gegevens van de patiënten van de DOLUTILITY-studie doorgenomen.

Syfilis in opmars

Syfilis in opmars

Syfilis steekt weer de kop op en dat is verontrustend te oordelen naar de gegevens van een Duitse studie, die niet alleen de incidentie heeft geëvalueerd, maar ook de weerslag ervan op het immuunsysteem, de respons op de behandeling en laboratoriummarkers van syfilis.

Een eerste transplantatie van de lever van een seropositieve moeder bij haar kind

Een eerste transplantatie van de lever van een seropositieve moeder bij haar kind

In Johannesburg hebben Zuid-Afrikaanse artsen bij een zeer ziek kind een stuk van de lever overgeplant van zijn hiv-geïnfecteerde moeder bij wie de virale belasting onmeetbaar laag was dankzij een drievoudige combinatietherapie. Eén jaar later vertoonde het kind geen enkel teken van infectie. Het welslagen van die operatie biedt nieuwe perspectieven voor patiënten die wanhopig wachten op een orgaan.

Onderzoek van het cardiovasculaire profiel van dolutegravir

Onderzoek van het cardiovasculaire profiel van dolutegravir

Op het recente congres Glasgow HIV 2018 werden de resultaten gepresenteerd van een vooraf gespecificeerde secundaire analyse van de NEAT022-studie, die het effect op de cardiovasculaire markers heeft geëvalueerd van overschakeling van een met ritonavir gebooste proteaseremmer naar een integraseremmer bij patiënten met een zeer hoog cardiovasculair risico en een onmeetbaar lage virale belasting. Het cardiovasculaire profiel van dolutegravir blijkt complex te zijn vooral gezien de gewichtstoename.

'90-90-90'-doelstelling: stand van zaken in Europa in 2018

'90-90-90'-doelstelling: stand van zaken in Europa in 2018

Het congres van Glasgow is duidelijk meer gericht op de problematiek van hiv in Europa dan zijn Noord-Amerikaanse tegenhanger, de CROI. Op het congres werd een update gegeven van de evolutie van het '90-90-90'-beleid op het oude vasteland.

LATTE- 2: cabotegravir bevestigt na drie jaar follow-up

LATTE- 2: cabotegravir bevestigt na drie jaar follow-up

Om de behandeling voor patiënten die nog geen antiretrovirale therapie hebben gekregen, lichter te maken, kan je een tweevoudige combinatie voorschrijven van bijvoorbeeld cabotegravir, een langwerkende integraseremmer, en rilpivirine i.m. om de vier of acht weken. Op het congres in Glasgow werden de resultaten na 160 weken van de LATTE-2-studie gepresenteerd. Die bevestigen dat de werkzaamheid van die tweevoudige combinatietherapie over verloop van tijd gehandhaafd blijft.