Zouden hiv-geïnfecteerde patiënten die nog geen antiretrovirale behandeling krijgen en symptomen vertonen die doen denken aan tuberculose, de antiretrovirale behandeling nog dezelfde dag moeten starten? Een groep vorsers van de London School of Hygiene and Tropical Medicine heeft de voordelen en de risico's van die strategie onderzocht in een studie, die ze hebben gepubliceerd in het tijdschrift HIV Medicine.

Vorsers van de dienst infectieziekten van het Universitaire ziekenhuis in Avicenne (AP-HP, Bobigny) hebben de werkzaamheid van het covid-19-vaccin onderzocht bij hiv-geïnfecteerde patiënten met minder dan 500 CD4-cellen/mm³. Die groep is weinig of niet vertegenwoordigd in de studies die het percentage seroconversie en de antistoftiter tegen S1 hebben gemeten na twee doses van een vaccin tegen het SARS-CoV-2.

In het laatste nummer van het tijdschrift AIDS staan de definitieve resultaten van de multicentrische fase 3-studie BEIJERINCK, die de werkzaamheid en de veiligheid van evolocumab, een PCSK9-remmer, heeft geëvalueerd bij hiv-geïnfecteerde patiënten met een onmeetbaar lage viruslast sinds minstens zes maanden en hypercholesterolemie of een gemengde dyslipidemie.

Zou een langdurige hoge consumptie van alcohol, tabak en/of recreatieve of inspuitbare drugs invloed kunnen hebben op de therapietrouw ten aanzien van de antiretrovirale behandeling en zodoende op de virologische resultaten bij hiv-geïnfecteerde patiënten? Het antwoord is te vinden in een Engelse studie, die onlangs in HIV Medicine is gepubliceerd.

Vorsers hebben retrospectief de gegevens van de patiënten aangesloten bij het Kaiser Permanente in Los Angeles doorgenomen om na te gaan of toediening van een PrEP met TDF en emtricitabine correleert met botverlies (osteopenie of osteoporose). Ze zijn daarbij tot een vrij paradoxale conclusie gekomen: hoe beter de therapietrouw, des te groter was het risico op botverlies.

Tijdens de CROI 2022 werd een belangrijke Amerikaanse studie gepresenteerd, die in het reële leven de werkzaamheid en dus het belang van toediening van een derde dosis van het covid-19-vaccin heeft onderzocht bij de preventie van een ernstig ziektebeeld, ziekenhuisopname en overlijden bij hiv-geïnfecteerde patiënten of immunodeficiënte patiënten in het algemeen.

Wat is de prevalentie van overgedragen resistentie tegen integraseremmers en NRTI's, de pijlers van de antiretrovirale eerstelijnstherapie, in Europa? Het antwoord vinden we in een grondige analyse van drie jaar door het MeditRes-consortium. En dat is geruststellend.

De IMPACT P1115-studie heeft onderzocht of een kind geboren uit een niet-behandelde hiv-geïnfecteerde moeder 'functioneel' kan genezen als zeer snel na de geboorte een antiretrovirale behandeling wordt gestart. In voorkomend geval zou de antiretrovirale behandeling volledig kunnen worden stopgezet.

De prevalentie van neurocognitieve stoornissen bij hiv-geïnfecteerde patiënten die een antiretrovirale behandeling krijgen, is de laatste tien jaar gedaald, volgens een Italiaanse studie die op de CROI 2022 is gepresenteerd. Een van de vele factoren die correleren met die daling, zijn de recente behandelingsschema's zoals tweevoudige combinatietherapie en integraseremmers van de tweede generatie.

Dankzij de invoering van direct werkende antivirale middelen is de incidentie van nieuwe gevallen van hepatitis C bij hiv-geïnfecteerde patiënten nagenoeg gehalveerd. We zijn dus op de goede weg om de doelstelling van de WGO, namelijk de incidentie van hepatitis C tegen 2030 verlagen met 80%, te halen.

Bij analyse van de gegevens van de TANGO-studie na een follow-up van 96 weken was het aantal patiënten met een lage viruslast (< 40 kopieën/ml met nog detectie van viraal RNA of < 40 kopieën/ml zonder detectie van viraal RNA) hoger in de groep die was overgeschakeld op een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en lamivudine, dan in de groep die de drie- of viervoudige combinatietherapie met TAF had voortgezet.

Na de positieve resultaten bij de primaire analyse na 48 weken en die van de secundaire analyse na 96 weken van de ATLAS 2-M-studie zijn op de CROI 2022 nieuwe gegevens over de follow-up na drie jaar gepresenteerd. Die bevestigen de virologische werkzaamheid en de veiligheid van een combinatie van injecties van cabotegravir en rilpivirine met verlengde afgifte om de twee maanden versus maandelijkse injecties bij patiënten met een onmeetbaar lage viruslast tijdens een klassieke behandeling die werden overgeschakeld op injecties.

Online e-learning

Real-world treatment adherence and strict inclusion criteria used during RCTs can lead to several patient groups being underrepresented. Therefore, real-world data on DTG-based 2DRs are highly needed to be able to evaluate virologic and safety outcomes in these underrepresented patient groups.In this webinar, Dr. Nasreddine highlighted the outcomes of the BREACH DTG-based 2DR cohort, a retrospective, observational, multicenter study (n=10).Subsequently Prof. De Wit, Chair of the Belgian HIV Research Consortium BREACH, gave his clinical implications of these cohort data.Finally, Dr. De Scheerder provided a comprehensive overview of the real-world DTG/3TC data that are currently available beyond Belgium.

Take the course