Observationele studie bevestigt werkzaamheid integraseremmers bij behandelde patiënten

Er zijn maar weinig goede, grootschalige observationele studies uitgevoerd die de werkzaamheid van integraseremmers hebben onderzocht bij patiënten die al een andere behandeling hadden gekregen. In het tijdschrift AIDS werd een groot cohortonderzoek gepubliceerd dat de virologische werkzaamheid en een herstel van het immuunsysteem bevestigt bij overschakeling van patiënten die al een behandeling hadden gekregen, met of zonder virologische mislukking, op een integraseremmer.

PrEP: uitgebreid literatuuroverzicht bevestigt preventieve waarde

De werkgroep van de US Preventive Services heeft de wetenschappelijke literatuur over de werkzaamheid, de naleving en de veiligheid van PrEP doorgenomen om de richtlijnen ad hoc bij te werken en te verbeteren. De studies werden uitgevoerd bij Amerikaanse MSM die in de VS werden behandeld, maar de zeer bevredigende resultaten bevestigen toch dat PrEP het risico op overdracht van het hiv effectief verlaagt.

Zijn dabigatran en antiretrovirale middelen compatibel?

Een studie gebaseerd op klinische gevallen die recent in het tijdschrift HIV Medicine werd gepubliceerd, leert dat dabigatran bij gelijktijdige toediening van antiretrovirale middelen veilig en effectief blijft bij de preventie van trombo-embolie bij hiv-geïnfecteerde patiënten met een atriumfibrillatie of na een CVA.

Sociale netwerken ten dienste van hiv-screening: een Chinese ervaring

Tussen 2015 en 2017 heeft het belangrijkste Chinese sociale netwerk dat zich vooral richt tot mannen die seks hebben met andere mannen (MSM) een campagne gevoerd om hen ertoe aan te sporen zich te laten testen op hiv. Die campagne bewijst dat gerichte sociale netwerken het rendement van screening kunnen verhogen bij MSM, een groep die klassiek moeilijk te bereiken is.

Borstvoeding en hiv: tussen oprecht verlangen, angst en stigmatisering

In een studie, die werd gepresenteerd op het congres 2019 van de British HIV Association, zou 38% van de hiv-geïnfecteerde vrouwen hun kind borstvoeding willen geven, maar slechts 27% denkt dat borstvoeding geen risico inhoudt als hun virale belasting onmeetbaar laag is. Meerdere klinische studies hebben echter aangetoond dat het risico nul is als de moeder tijdens behandeling een onmeetbaar lage virale belasting heeft en als het kind en de moeder maandelijks worden gecontroleerd. Maar de moeders moeten dan wel op de hoogte zijn.

Anale kanker: behandeling minder doeltreffend en toxischer bij hiv-patiënten

Volgens de resultaten van een grote meta-analyse, die in het tijdschrift Journal of Gastrointestinal Oncology werd gepubliceerd, is de klassieke behandeling voor plaatselijke aarskanker, namelijk chemotherapie plus radiotherapie, minder doeltreffend bij hiv-geïnfecteerde patiënten: lagere progressievrije overleving na 3 jaar en lagere totale overleving na 3 en 5 jaar. Bovendien veroorzaakt die behandeling meer matig ernstige tot ernstige (+ 33%) bijwerkingen op de huid bij die patiënten. De onderzoekers hopen dat hun conclusies artsen zullen helpen om een behandeling op maat te kiezen die efficiënter en minder toxisch is voor hiv-geïnfecteerde patiënten, die overigens een hoog risico op aarskanker lopen.

Serodiscordante koppels: wat doen zij om hiv-transmissie te vermijden?

U=U, Undetectable = Untransmittable. Dat is duidelijk aangetoond in de studies Opposites Attract en PARTNER. Een nieuwe analyse van de gegevens die werden verzameld in de 'Opposites Attract'-studie, gaat over de verschillende strategieën die de koppels toepassen om transmissie van het hiv te voorkomen.

Jonge generaties houden niet van condoom

De onderzoekers hebben recent in het tijdschrift Archives of Sexual Behavior een analyse gepubliceerd van een longitudinale follow-up van drie cohorten van MSM van gemiddeld 18 jaar in 2007, 2010 en 2015. De studie schetst een interessant beeld van de evolutie van het gebruik van een condoom door MSM. Belangrijkste vaststelling: de jonge generaties (cohorte van 2015) gebruiken vaker een condoom op de leeftijd van 18 jaar, maar doen dat veel minder naarmate ze wat ouder worden. Vandaar het belang van pre-expositieprofylaxe (PrEP) gezien het toenemende aantal onbeschermde betrekkingen om een mogelijke opflakkering van het aantal seroconversies de komende jaren te voorkomen.

Chemseks op de terugweg?

Chemseks is sterk in de mode bij homoseksuelen. De Britse AURAH2-studie is het eerste prospectieve onderzoek naar chemseks dat werd uitgevoerd in drie klinieken voor seksuele gezondheid in Londen en Brighton die gespecialiseerd zijn in de behandeling, de follow-up en de begeleiding van al dan niet hiv-geïnfecteerde patiënten die verslaafd zijn aan allerhande zaken. In deze studie is het aantal aanhangers van chemseks in drie jaar tijd met twee derde gedaald.

Welke besparingen met de generische geneesmiddelen?

Vanaf 2019 zullen generieken te verkrijgen zijn van antiretrovirale middelen waarvan het patent verlopen is. Public Health England, het uitvoerende agentschap van de Minister voor volksgezondheid en sociale zaken van het Verenigd Koninkrijk, heeft geraamd hoeveel het VK zou kunnen besparen als alle Britse hiv-geïnfecteerde patiënten die worden behandeld met antiretrovirale middelen (85.000), meteen zouden overschakelen op generische geneesmiddelen zodra die ter beschikking worden gesteld. Resultaat: een besparing van bijna 7 miljard pond sterling tijdens de komende 15 jaar.

Gezondheid bot opvolgen bij oudere hiv-geïnfecteerde patiënten

Deze studie werd uitgevoerd bij 10 hiv-geïnfecteerde patiënten en 20 gezonde controlepersonen. Volgens die studie verhoogt zowel de hiv-infectie als de behandeling met antiretrovirale middelen het risico op verslechtering van het gewrichtskraakbeen, waardoor er dus artrose kan optreden. Daarom zijn een evaluatie en behandeling van botproblemen bij oudere hiv-geïnfecteerde patiënten zo belangrijk.

Nieuw paradigma over transmissiewijze gonorroe

Volgens de conclusies van een Australische studie, die werd gepubliceerd in het tijdschrift Sexually Transmitted Infections, zou de orofarynx een belangrijke bron van transmissie van gonokokken zijn bij mannen die seks hebben met andere mannen (MSM).

Bij aantal hiv-geïnfecteerde patiënten beschermt vaccin niet tegen hepatitis A

Naar aanleiding van een epidemie van hepatitis A in Tennessee hebben de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) een studie uitgevoerd, waarin werd vastgesteld dat meer dan de helft van de hiv-geïnfecteerde patiënten die hepatitis A hadden opgelopen, minstens gedeeltelijk waren gevaccineerd. Dat wijst erop dat zelfs gevaccineerde hiv-geïnfecteerde patiënten daarom nog niet zijn beschermd.

DIAMOND-studie: evaluatie na 48 weken van zeer snel gestarte antiretrovirale behandeling

Op de American Conference for the treatment of HIV 2019, die onlangs heeft plaatsgevonden in Miami, werden de resultaten van de DIAMOND-studie na een follow-up van 48 weken gepresenteerd. Die studie toont aan dat een combinatietherapie bestaande in darunavir/cobicistat/emtricitabine/TAF in de vorm van één tablet per dag die binnen 14 dagen na de diagnose werd gestart, goed wordt verdragen en bij de meeste patiënten resulteert in een onmeetbaar lage virale belasting (< 50 kopieën/ml).

Hiv-infectie en opiaatverslaving: nut van naltrexonimplantaten voor ontwenning

In het aprilnummer van The Lancet HIV werd een Russische studie gepubliceerd die aantoont dat naltrexonimplantaten met trage afgifte correleren met een hoger slaagpercentage bij behandeling met antiretrovirale middelen dan de klassieke orale en injecteerbare vormen bij hiv-geïnfecteerde patiënten die verslaafd zijn aan injecteerbare opiaten. Een interessante studie, maar die galenische vorm van naltrexon is momenteel enkel goedgekeurd in Rusland.

PrEP: welke patiënten moeten voorrang krijgen?

PrEP (pre-expositieprofylaxe) is een doeltreffende preventie, maar kost wel geld. Daarom moeten we nagaan welke groepen een zeer hoog risico lopen en die patiënten moeten we dan absolute voorrang geven. Maar wie zijn die patiënten? Het antwoord is te vinden in een post-hocanalyse van de patiëntengroep van de Britse PROUD-studie die een uitgestelde PrEP kreeg.