Wat is de prevalentie van overgedragen resistentie tegen integraseremmers en NRTI's, de pijlers van de antiretrovirale eerstelijnstherapie, in Europa? Het antwoord vinden we in een grondige analyse van drie jaar door het MeditRes-consortium. En dat is geruststellend.

In de DoxyPEP, een Amerikaanse studie uitgevoerd bij 500 homo- of biseksuele mannen en transvrouwen, was het risico op seksueel overdraagbare infecties 66% lager bij inname van doxycycline meteen na onbeschermde geslachtsgemeenschap (post-expositieprofylaxe of PEP). De studie werd dan ook een jaar vroeger dan voorzien stopgezet gezien de uitstekende resultaten die zijn waargenomen bij een tussentijdse analyse.

Maar zelden zijn studies uitgevoerd die antiretrovirale behandelingen direct met elkaar hebben vergeleken. Op het congres van de IAS 2022 is een Spaanse studie gepresenteerd die in het reële leven is uitgevoerd bij patiënten die een drievoudige combinatietherapie kregen en een onmeetbaar lage viruslast hadden. Die patiënten werden overgeschakeld op een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en lamivudine of een drievoudige combinatietherapie met bictegravir, emtricitabine en TAF.

In een Spaanse studie was de incidentie van ziekenhuisopname wegens een ernstige covid-19 in 2020 aanzienlijk lager bij hiv-geïnfecteerde patiënten die TDF, de oude formulering van tenofovir, innamen in combinatie met emtricitabine, dan bij de patiënten die TAF of de combinatie abacavir/lamivudine innamen. Dat effect is echter enkel waargenomen bij de patiënten van 50 jaar of ouder.

PrEP (pre-expositieprofylaxe) wint elke dag terrein en is vlot te verkrijgen in veel landen. Toch gebeurt het nog vaak dat mensen die het risico lopen op een hiv-infectie, naar de spoedafdeling gaan voor een PEP (postexpositiebehandeling) na onbeschermde anale geslachtsgemeenschap. Een Engelse studie heeft het profiel van die 'volhouders' geanalyseerd.

Bij grondige analyse van de belangrijkste drie gerandomiseerde, gecontroleerde studies, op grond waarvan een injecteerbare behandeling met cabotegravir en rilpivirine is goedgekeurd, konden drie factoren worden achterhaald die correleerden met een hoger risico op virologische mislukking. Die factoren bestonden al voor het starten van de behandeling en zouden dus kunnen worden gebruikt om de hiv-geïnfecteerde patiënten op te sporen die een hoger risico op virologische mislukking lopen met die combinatietherapie.

In het Verenigd Koninkrijk bereiken alsmaar meer vrouwen die een hiv-infectie hebben opgelopen na verticale transmissie, de vruchtbare leeftijd en kunnen ze dus zwanger worden. Hoe verlopen zwangerschap, bevalling en de eerste maanden in het leven van de pasgeborene? Op het congres HIV Glasgow 2022 is een Engelse studie gepresenteerd die een antwoord probeert te geven op die vragen.

De laatste decennia is de antiretrovirale behandeling gestaag verbeterd. Ook wordt een hiv-infectie nu alsmaar vroeger behandeld. Daardoor benadert de levensverwachting van hiv-geïnfecteerde patiënten nu die van de algemene bevolking. Maar volgens een Franse studie die in Glasgow is gepresenteerd, hebben bepaalde parameters zoals het vrouwelijke geslacht en comorbiditeit, en vooral infecties een negatieve invloed op de levensverwachting van hiv-geïnfecteerde patiënten.

De Canadees Jean-Paul Routy van de McGill University in Montreal heeft op de eerste dag van het congres in Glasgow nieuwe gegevens na vier jaar van de TANGO-studie gepresenteerd. Die wijzen erop dat de virologische en immunologische werkzaamheid na overschakeling op de 2DR DTG/3TC gehandhaafd blijft, dat de resistentiebarrière hoog is en de behandeling veilig. Overschakeling op het 2DR (DTG/3TC) is dan ook een goed therapeutisch alternatief voor een klassiek 3DR of 4DR gebaseerd op TAF om de behandeling van personen die leven met hiv met een onmeetbaar lage viruslast te vereenvoudigen.

De incidentie van pancreaskanker is hoger bij personen met hiv dan in de algemene bevolking, maar is de laatste jaren wel constant gebleven. Een groep vorsers van de dienst infectieziekten van de ziekenhuisgroep Saint Louis en Lariboisière (Parijs) heeft de gegevens van de COREVIH-cohorte doorgenomen om die tendens verder uit te pluizen en mogelijke risicofactoren te achterhalen.

Partner content ViiV Healthcare

Lees het artikel

Live from

Lees de artikels

Online e-learning

Real-world treatment adherence and strict inclusion criteria used during RCTs can lead to several patient groups being underrepresented. Therefore, real-world data on DTG-based 2DRs are highly needed to be able to evaluate virologic and safety outcomes in these underrepresented patient groups.In this webinar, Dr. Nasreddine highlighted the outcomes of the BREACH DTG-based 2DR cohort, a retrospective, observational, multicenter study (n=10).Subsequently Prof. De Wit, Chair of the Belgian HIV Research Consortium BREACH, gave his clinical implications of these cohort data.Finally, Dr. De Scheerder provided a comprehensive overview of the real-world DTG/3TC data that are currently available beyond Belgium.

Take the course