Volgens de tussentijdse resultaten van de ALLIANCE-studie na een follow-up van 48 weken zou een drievoudige combinatietherapie op basis van TAF interessanter zijn om het hepatitis B-virus te onderdrukken bij hiv-geïnfecteerde patiënten die tevens geïnfecteerd zijn met het HBV.

In afwachting van de ontwikkeling van een vaccin is PrEP erg belangrijk bij het voorkomen van overdracht van het hiv. Een recent rapport wijst echter op een grote ongelijkheid in de toegang tot PrEP volgens het ras en de locatie. Die ongelijkheid is de laatste tien jaar zelfs nog toegenomen.

De TANDEM-studie is een retrospectieve analyse van de medische dossiers van hiv-geïnfecteerde patiënten die in 24 referentiecentra in de USA werden gevolgd. Uit die studie blijkt dat het vermijden van de langetermijntoxiciteit van de klassieke drievoudige combinatietherapieën in het reële leven de belangrijkste reden is om een tweevoudige combinatietherapie met DTG/3TC voor te schrijven bij patiënten die nog geen behandeling krijgen, of om patiënten die tijdens een drievoudige combinatietherapie een onmeetbaar lage viruslast hebben, over te schakelen op een tweevoudige combinatietherapie.

Maar zelden zijn studies uitgevoerd die antiretrovirale behandelingen direct met elkaar hebben vergeleken. Op het congres van de IAS 2022 is een Spaanse studie gepresenteerd die in het reële leven is uitgevoerd bij patiënten die een drievoudige combinatietherapie kregen en een onmeetbaar lage viruslast hadden. Die patiënten werden overgeschakeld op een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en lamivudine of een drievoudige combinatietherapie met bictegravir, emtricitabine en TAF.

Het aantal acute hepatitis C-virusinfecties is de laatste tien jaar sterk gedaald. Volgens een Duitse prospectieve observatiestudie, die op het congres van de EASL 2022 is gepresenteerd, blijkt het aantal gevallen van herinfectie te stijgen bij mannen die seks hebben met mannen. Een weliswaar lichte, maar toch verontrustende stijging.

Gezondheidswerkers beschouwen nieuwe langwerkende antiretrovirale middelen als een aanwinst met het oog op een betere therapietrouw en een betere levenskwaliteit van hiv-geïnfecteerde patiënten, maar vreemd genoeg heeft niemand zich ooit afgevraagd wat de patiënten daar zelf van vinden. Vandaar het nut van de enquête van de Franse vereniging AIDES, waarvan de resultaten in april op het AFRAVIH-congres zijn gepubliceerd.

In een groot Amerikaans cohortonderzoek is vastgesteld dat lage CD4-CD8-verhouding een signaal van het immuunsysteem is, dat waarschuwt voor een hoger risico op meerdere vaak voorkomende kankers bij hiv-geïnfecteerde patiënten, en dat tot twee jaar voor de diagnose van de kanker. Volgens de onderzoekers is die verhouding interessant voor screeningdoeleinden en preventie, maar hoe dat precies dient te gebeuren, is nog niet duidelijk.

Een studie uitgevoerd in Lesotho heeft de virologische werkzaamheid gevolgd bij overschakeling van een antiretrovirale behandeling gebaseerd op een NNRTI naar een antiretrovirale behandeling gebaseerd op dolutegravir. Interessant is bovendien dat 60% van de onderzochte patiënten vrouwen waren. Dat geeft dus interessante informatie over de virologische werkzaamheid bij vrouwen, die minder goed vertegenwoordigd zijn in de klassieke klinische studies.

Zouden hiv-geïnfecteerde patiënten die nog geen antiretrovirale behandeling krijgen en symptomen vertonen die doen denken aan tuberculose, de antiretrovirale behandeling nog dezelfde dag moeten starten? Een groep vorsers van de London School of Hygiene and Tropical Medicine heeft de voordelen en de risico's van die strategie onderzocht in een studie, die ze hebben gepubliceerd in het tijdschrift HIV Medicine.

Vorsers van de dienst infectieziekten van het Universitaire ziekenhuis in Avicenne (AP-HP, Bobigny) hebben de werkzaamheid van het covid-19-vaccin onderzocht bij hiv-geïnfecteerde patiënten met minder dan 500 CD4-cellen/mm³. Die groep is weinig of niet vertegenwoordigd in de studies die het percentage seroconversie en de antistoftiter tegen S1 hebben gemeten na twee doses van een vaccin tegen het SARS-CoV-2.

In het laatste nummer van het tijdschrift AIDS staan de definitieve resultaten van de multicentrische fase 3-studie BEIJERINCK, die de werkzaamheid en de veiligheid van evolocumab, een PCSK9-remmer, heeft geëvalueerd bij hiv-geïnfecteerde patiënten met een onmeetbaar lage viruslast sinds minstens zes maanden en hypercholesterolemie of een gemengde dyslipidemie.

Online e-learning

Real-world treatment adherence and strict inclusion criteria used during RCTs can lead to several patient groups being underrepresented. Therefore, real-world data on DTG-based 2DRs are highly needed to be able to evaluate virologic and safety outcomes in these underrepresented patient groups.In this webinar, Dr. Nasreddine highlighted the outcomes of the BREACH DTG-based 2DR cohort, a retrospective, observational, multicenter study (n=10).Subsequently Prof. De Wit, Chair of the Belgian HIV Research Consortium BREACH, gave his clinical implications of these cohort data.Finally, Dr. De Scheerder provided a comprehensive overview of the real-world DTG/3TC data that are currently available beyond Belgium.

Take the course