Na een follow-up van 96 weken in de studies GEMINI 1&2 hebben de vorsers de elf gevallen van virologische mislukking geanalyseerd die zich voordeden in de groep die werd behandeld met dolutegravir + 3TC, en de zeven gevallen van virologische mislukking die zijn opgetreden in de groep die een klassieke drievoudige combinatietherapie kreeg.

Een analyse van de gegevens van patiënten die hebben deelgenomen aan de gerandomiseerde, klinische studie ADVANCE, en een analyse van patiënten die hebben deelgenomen aan de D:A:D-studie, leren dat een gewichtstoename na het starten van een antiretrovirale behandeling het risico op type 2-diabetes verhoogt, maar er werd geen stijging van het cardiovasculaire risico waargenomen.

Pomalidomide wordt aanbevolen bij de behandeling van een multipel myeloom. In de SPACE-studie verlaagde pomalidomide het aantal precancereuze door HPV veroorzaakte aarsletsels met meer dan 50%, zowel bij hiv-geïnfecteerde patiënten als bij de seronegatieve proefpersonen.

Op de CROI werden nieuwe gegevens gepresenteerd over de levensverwachting van hiv-geïnfecteerde patiënten. De levensverwachting van seropositieve patiënten die vroeg worden behandeld en regelmatig worden gevolgd in referentiecentra, blijkt nagenoeg even goed te zijn als in de algemene bevolking, maar gemiddeld wordt 16 jaar vroeger een diagnose van ernstige comorbiditeit gesteld.

Op de CROI 2020, dit jaar een virtueel congres, werd de IMPAACT-studie gepresenteerd. In die studie was het percentage vrouwen met een onmeetbaar lage virale belasting bij de bevalling hoger met een antiretrovirale behandeling op basis van dolutegravir. De incidentie van vroeggeboorte en neonatale sterfte waren lager met een combinatie van dolutegravir en TAF dan met een combinatie van efavirenz of TDF.

Bijna 85% van de seropositieve Amerikaanse biseksuele of homoseksuele volwassen mannen weet dat ze hiv-geïnfecteerd zijn. Bij seropositieve adolescente MSM is dat nauwelijks 50%. Als men de 90-90-90-doelstellingen van UNAIDS wil realiseren, zou dat weleens stokken in de wielen kunnen steken. En dat komt door het zeer lage aantal screeningstests dat wordt uitgevoerd bij die adolescenten, zoals recentelijk werd aangetoond in een studie die werd gepubliceerd in het tijdschrift Pediatrics.

De Europese richtlijnen (EACS Guidelines) hebben onlangs een 2DR met dolutegravir + lamivudine opgenomen in hun richtlijnen voor hiv-geïnfecteerde patiënten ongeacht of ze al dan niet al een behandeling hebben gekregen. Een extra bevestiging van de werkzaamheid en de veiligheid van de combinatietherapie dolutegravir + 3TC is nu geleverd in de Verenigde Staten.

De therapietrouw ten aanzien van PrEP en de antiretrovirale behandeling laten vaak te wensen over bij transvrouwen: ze aarzelen om die geneesmiddelen in te nemen of nemen ze niet in zoals voorgeschreven omdat ze zich zorgen maken over mogelijke medicamenteuze interacties met de feminiserende hormoontherapie. Die laatste vinden de meeste transvrouwen immers belangrijker dan de preventie of de behandeling van hiv-infectie.

Wereldwijd stijgt het aantal hiv-geïnfecteerde vrouwen, maar in de Europese zone van de WGO blijkt die tendens net omgekeerd te zijn aangezien er tweemaal meer mannen met een hiv-infectie worden gediagnosticeerd. Die recente gegevens (2018) zijn afkomstig van een studie die in het laatste Eurosurveillance-rapport werd gepubliceerd.

Aan de hand van een model over 10 jaar hebben Nederlandse onderzoekers berekend dat een PrEP-programma gericht op 5% van de Nederlandse MSM niet alleen de incidentie van hiv-infectie sterk verlaagt, maar ook die van gonorroe en andere seksueel overdraagbare aandoeningen. Het model voorspelt een daling van de incidentie van gonorroe met 97%. Dat zou betekenen dat er in 2027 nog maar 3% van de gevallen van gonorroe waargenomen in 2018, het jaar waarin het model is gestart, zou overblijven.

Bij seksuele agressie, vooral in geval van niet gewilde geslachtsgemeenschap, wordt aanbevolen het slachtoffer een post-expositieprofylaxe te geven. Er is echter zeer weinig onderzoek verricht naar de haalbaarheid en de aanvaardbaarheid ervan. Volgens een recente studie uitgevoerd in Catalonië zijn de follow-up en de therapietrouw van de patiënten echter ontgoochelend slecht.

Er bestaan uiterst weinig specifieke en aangepaste opties om een hiv-infectie te behandelen bij pasgeborenen en kinderen. Getrouw aan haar missie om alles in het werk te stellen opdat geen enkele hiv-geïnfecteerde patiënt uit de boot zou vallen, heeft de firma ViiV onlangs een aanvraag tot goedkeuring van commercialisering van een galenische vorm van dolutegravir voor hiv-geïnfecteerde baby's en kinderen ingediend.