Jonge generaties houden niet van condoom

De onderzoekers hebben recent in het tijdschrift Archives of Sexual Behavior een analyse gepubliceerd van een longitudinale follow-up van drie cohorten van MSM van gemiddeld 18 jaar in 2007, 2010 en 2015. De studie schetst een interessant beeld van de evolutie van het gebruik van een condoom door MSM. Belangrijkste vaststelling: de jonge generaties (cohorte van 2015) gebruiken vaker een condoom op de leeftijd van 18 jaar, maar doen dat veel minder naarmate ze wat ouder worden. Vandaar het belang van pre-expositieprofylaxe (PrEP) gezien het toenemende aantal onbeschermde betrekkingen om een mogelijke opflakkering van het aantal seroconversies de komende jaren te voorkomen.

Chemseks op de terugweg?

Chemseks is sterk in de mode bij homoseksuelen. De Britse AURAH2-studie is het eerste prospectieve onderzoek naar chemseks dat werd uitgevoerd in drie klinieken voor seksuele gezondheid in Londen en Brighton die gespecialiseerd zijn in de behandeling, de follow-up en de begeleiding van al dan niet hiv-geïnfecteerde patiënten die verslaafd zijn aan allerhande zaken. In deze studie is het aantal aanhangers van chemseks in drie jaar tijd met twee derde gedaald.

Welke besparingen met de generische geneesmiddelen?

Vanaf 2019 zullen generieken te verkrijgen zijn van antiretrovirale middelen waarvan het patent verlopen is. Public Health England, het uitvoerende agentschap van de Minister voor volksgezondheid en sociale zaken van het Verenigd Koninkrijk, heeft geraamd hoeveel het VK zou kunnen besparen als alle Britse hiv-geïnfecteerde patiënten die worden behandeld met antiretrovirale middelen (85.000), meteen zouden overschakelen op generische geneesmiddelen zodra die ter beschikking worden gesteld. Resultaat: een besparing van bijna 7 miljard pond sterling tijdens de komende 15 jaar.

Gezondheid bot opvolgen bij oudere hiv-geïnfecteerde patiënten

Deze studie werd uitgevoerd bij 10 hiv-geïnfecteerde patiënten en 20 gezonde controlepersonen. Volgens die studie verhoogt zowel de hiv-infectie als de behandeling met antiretrovirale middelen het risico op verslechtering van het gewrichtskraakbeen, waardoor er dus artrose kan optreden. Daarom zijn een evaluatie en behandeling van botproblemen bij oudere hiv-geïnfecteerde patiënten zo belangrijk.

Nieuw paradigma over transmissiewijze gonorroe

Volgens de conclusies van een Australische studie, die werd gepubliceerd in het tijdschrift Sexually Transmitted Infections, zou de orofarynx een belangrijke bron van transmissie van gonokokken zijn bij mannen die seks hebben met andere mannen (MSM).

Bij aantal hiv-geïnfecteerde patiënten beschermt vaccin niet tegen hepatitis A

Naar aanleiding van een epidemie van hepatitis A in Tennessee hebben de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) een studie uitgevoerd, waarin werd vastgesteld dat meer dan de helft van de hiv-geïnfecteerde patiënten die hepatitis A hadden opgelopen, minstens gedeeltelijk waren gevaccineerd. Dat wijst erop dat zelfs gevaccineerde hiv-geïnfecteerde patiënten daarom nog niet zijn beschermd.

DIAMOND-studie: evaluatie na 48 weken van zeer snel gestarte antiretrovirale behandeling

Op de American Conference for the treatment of HIV 2019, die onlangs heeft plaatsgevonden in Miami, werden de resultaten van de DIAMOND-studie na een follow-up van 48 weken gepresenteerd. Die studie toont aan dat een combinatietherapie bestaande in darunavir/cobicistat/emtricitabine/TAF in de vorm van één tablet per dag die binnen 14 dagen na de diagnose werd gestart, goed wordt verdragen en bij de meeste patiënten resulteert in een onmeetbaar lage virale belasting (< 50 kopieën/ml).

Hiv-infectie en opiaatverslaving: nut van naltrexonimplantaten voor ontwenning

In het aprilnummer van The Lancet HIV werd een Russische studie gepubliceerd die aantoont dat naltrexonimplantaten met trage afgifte correleren met een hoger slaagpercentage bij behandeling met antiretrovirale middelen dan de klassieke orale en injecteerbare vormen bij hiv-geïnfecteerde patiënten die verslaafd zijn aan injecteerbare opiaten. Een interessante studie, maar die galenische vorm van naltrexon is momenteel enkel goedgekeurd in Rusland.

PrEP: welke patiënten moeten voorrang krijgen?

PrEP (pre-expositieprofylaxe) is een doeltreffende preventie, maar kost wel geld. Daarom moeten we nagaan welke groepen een zeer hoog risico lopen en die patiënten moeten we dan absolute voorrang geven. Maar wie zijn die patiënten? Het antwoord is te vinden in een post-hocanalyse van de patiëntengroep van de Britse PROUD-studie die een uitgestelde PrEP kreeg.

2DR in één tablet: een tweede preparaat

Na de combinatie dolutegravir/rilpivirine in één tablet als onderhoudstherapie bij hiv-geïnfecteerde patiënten bij wie de virale belasting al lang onmeetbaar laag is dankzij een klassieke drievoudige combinatietherapie, heeft de FDA nu ook groen licht gegeven voor de commercialisering van de combinatie dolutegravir/lamivudine in één tablet als eerstelijnstherapie bij hiv-geïnfecteerde patiënten die nog geen antiretrovirale behandeling hebben gekregen.

Besnijdenis vormt interessante preventie van hiv-infectie en soa

Volgens een systematisch literatuuroverzicht en meta-analyse, die in het tijdschrift The Lancet Global Health werden gepubliceerd, beschermt een besnijdenis mannen die seks hebben met andere mannen (MSM), tegen hiv-infectie en bepaalde soa, met name soa veroorzaakt door Herpes simplex of het humane papillomavirus.

Engelse verkennende studie over MSM en vaccin tegen HPV

Een Engelse verkennende studie heeft de haalbaarheid geëvalueerd van een officieel programma van vaccinatie tegen HPV bij mannen die seks hebben met mannen (MSM), toegediend in hiv-referentiecentra en/of klinieken voor seksuele gezondheid. De participatiegraad van MSM was hoog. Het programma resulteerde niet in overbelasting of frequentere consultaties aangezien de overgrote meerderheid van de gevaccineerde patiënten sowieso al in die centra werd gevolgd.

Uitzicht op een nieuw combinatiepreparaat voor PrEP

Op het 25e jaarlijkse congres van de British HIV Association (BHIVA) werd een studie gepresenteerd, die de concentraties van raltegravir en lamivudine in rectum- en vaginaweefsel en de mate van bescherming tegen hiv-infectie heeft gemeten. Als de gegevens van die studie worden bevestigd door gerandomiseerde klinische studies, zou ook die combinatie dus kunnen worden voorgeschreven voor PrEP.

Meteen PrEP starten: positieve ervaring in New York

Om de toegang tot PrEP te vereenvoudigen, vooral voor mensen aan de rand van de samenleving die niet veel financiële middelen hebben, hebben de gezondheidsautoriteiten van de stad New York dispensaria opgericht, waar meteen PrEP kan worden voorgeschreven na een anamnese, een klinisch onderzoek en een snelle hiv-test zonder te wachten op de resultaten van het bloedonderzoek voor hiv, hepatitis B en/of de nierfunctie.

Injecteerbare combinatie van cabotegravir LA + rilpivirine LA

Er lopen tal van initiatieven om de antiretrovirale behandeling te verlichten. Op de CROI van 2019 werden de resultaten gepresenteerd na een follow-up van 48 weken van de ATLAS-studie. Die fase 3-studie bewijst dat de injecteerbare combinatie van langwerkend cabotegravir en langwerkend rilpivirine niet minder goed is dan een klassieke perorale drievoudige combinatietherapie als onderhoudstherapie bij hiv-geïnfecteerde patiënten bij wie de virale belasting onmeetbaar laag is geworden dankzij een langdurige drievoudige combinatietherapie.

Knipperlichten bij resistentie tegen antiretrovirale middelen

De Centers for Disease Control (CDC) zijn een belangrijk peilstation voor de gezondheid in de VS en bij uitbreiding voor de hele wereld. Het eerste geval van hiv-infectie werd ontdekt door de CDC. Op de CROI hebben de CDC recente gegevens gepresenteerd, die een beeld schetsen van de huidige evolutie van resistentie tegen antiretrovirale middelen in het land van Uncle Sam.