Nieuwe gegevens van de ATLAS-2M-studie bevestigen dat het hiv gedurende twee jaar onderdrukt blijft bij i.m. toediening van cabotegravir en rilpivirine LA om de twee maanden en dat dit schema niet minder goed is dan maandelijkse injecties. Dat biedt uitzicht op een nieuwe, eenvoudigere, discretere en minder belastende antiretrovirale behandeling. Dat zal zeker bevorderlijk zijn voor de therapietrouw.

De EACS, de WGO en de IAS stellen dat PrEP volgens noodzaak een interessant alternatief is voor dagelijkse inname van PrEP. Dat is echter nog niet voldoende onderzocht in het reële leven. De groepen van prof. Jean-Michel Molina hebben op de CROI van 2021 de eerste resultaten gepresenteerd van de ANRS-PREVENIR-studie, die twee jaar geleden in de streek van Parijs is opgestart.

Voor de allereerste keer heeft een goede gerandomiseerde, gecontroleerde klinische studie aangetoond dat een online psychologische interventie van het type mindfulness gevoelens van depressie, angst en eenzaamheid sterk verbetert bij hiv-geïnfecteerde patiënten van 50 jaar of ouder, vooral tijdens de emotionele rollercoaster, die de coronapandemie toch is.

Op het recente virtuele congres HIVR4P (HIV Research for Prevention) werden twee internationale studies bij in het totaal meer dan 4.500 vrijwilligers op vier continenten gepresenteerd, die aantonen dat twee maandelijkse infusen van een breedspectrumantistof, in casu VRC01, bepaalde stammen van het virus uitschakelen.

Nieuwe tussentijdse gegevens werden gepresenteerd van een fase 2a-studie die de veiligheid, de tolerantie en de farmacokinetiek van een PrEP met islatravir per os 1x/maand onderzoekt. Met de twee onderzochte doses, namelijk 60 mg en 120 mg, wordt de vooraf gespecificeerde farmacokinetische drempel van werkzaamheid bereikt en zelfs ruim overschreden.

Een studie van de AVAC (AIDS Vaccine Advocacy Coalition) luidt de alarmbel: de implementering van PrEP in de wereld vordert te traag. Eind 2020 gebruikten wereldwijd 928.750 mensen een PrEP, veel minder dus dan de doelstelling van drie miljoen gebruikers van de UNAIDS, die daarmee hoopt het jaarlijkse aantal nieuwe hiv-infecties te verlagen tot 500.000.

Veel studies hebben duidelijk aangetoond dat hiv-geïnfecteerde patiënten een hoger risico op veneuze trombo-embolie lopen dan mensen zonder hiv-infectie, maar het recidiefpercentage is nog niet bekend. Het antwoord op die vraag is nochtans belangrijk voor de duur van de antistollingstherapie. Daarom heeft een groep van het Universitair Medisch Centrum van Rotterdam een studie uitgevoerd over de nationale ATHENA-studie.

Een Chinees cohortonderzoek heeft de kenmerken en het percentage virale suppressie geëvalueerd in verschillende populaties van hiv-geïnfecteerde patiënten. De vorsers concluderen dat bepaalde groepen patiënten bijzonder moeilijk te behandelen zijn en vooral dat het bij die patiënten bijzonder moeilijk is om ze op lange termijn te behandelen.

In een Amerikaanse studie bij hiv-geïnfecteerde patiënten die in 14 referentiecentra in de streek van Washington D.C. werden gevolgd, was het risico op ontwikkeling van aarskanker merkelijk hoger bij patiënten met een voorgeschiedenis van anale condylomata. Daarom is het zo belangrijk die patiënten scrupuleus en regelmatig te volgen.

Dankzij een doeltreffende antiretrovirale behandeling is een hiv-infectie geëvolueerd van een in principe dodelijke ziekte naar een chronische ziekte. Experts die ouder wordende hiv-geïnfecteerde patiënten behandelen, moeten daardoor almaar meer aandacht besteden aan de comorbiditeit als gevolg van het verouderen. Een groep vorsers van de Universiteit van Washington in Seattle heeft de evolutie van het type myocardinfarct volgens de leeftijd onderzocht.

Als alles stilvalt als gevolg van de coronapandemie en lockdown, hoe evolueren dan de seksuele praktijken en het gebruik van PrEP bij seronegatieve mannen die seks hebben met mannen? Een enquête uitgevoerd in een groot hiv-referentiecentrum in Melbourne tijdens de tweede complete lockdown die Australië gekend heeft, geeft antwoord op die vragen.

Op 21/12/2020 heeft het EMA een Europese vergunning verleend voor het in de handel brengen van cabotegravir (injecteerbare vorm of tabletten) in combinatie met rilpivirine (injecteerbaar of tabletten) voor hiv-geïnfecteerde patiënten met een onmeetbaar lage viruslast tijdens een antiretrovirale behandeling die geen resistentie vertonen tegen integraseremmers of NNRTI en zonder voorgeschiedenis van virologische mislukking tijdens behandeling met een integraseremmer of een NNRTI. Een mooi cadeau voor de miljoenen hiv-geïnfecteerde patiënten en een nieuwe mijlpaal om van hiv-infectie een chronische ziekte te maken.